Platforms voor ontwerpend leren krijgt een vervolg in samenwerking met Fonds voor Cultuurparticipatie

Na twee succesvolle edities geven het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren samen een vervolg.

16 april 2024

In 2022 startte het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie met Platforms voor ontwerpend leren. Met deze open oproep wilde het Stimuleringsfonds een impuls geven aan initiatieven die jongeren en startende ontwerpers wegwijs maken in de Nederlandse maak- en ontwerpcultuur. Deze initiatieven spelen in op de groeiende aandacht onder jongeren voor het ontwikkelen van professionele en artistieke ontwerpvaardigheden en weten nieuwe, potentiële makers met uiteenlopende culturele en sociaaleconomische achtergronden te bereiken. De oproep werd destijds gefinancierd met middelen uit het laatste covid-steunpakket, dat als doel had de culturele sector met het oog op de toekomst duurzaam te versterken.

vervolg

Na twee succesvolle edities waarin 27 uiteenlopende en aansprekende platforms zijn ondersteund, zijn we erg blij dat deze tijdelijke impuls een vervolg krijgt in samenwerking met Fonds voor Cultuurparticipatie. Beide fondsen herkennen zich in de doelstellingen en doelgroepen van de open oproep en zullen deze de komende jaren gezamenlijk uitvoeren onder penvoerderschap van het Stimuleringsfonds. Beide fondsen investeren € 350.000 per jaar in de oproep.

De eerste editie met een budget van € 700.000 staat gepland voor komend najaar. Hierbij zal extra aandacht worden besteed aan de rol en spreiding van platforms in de regio. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Bekijk ook de video die we maakten naar aanleiding van de eerste twee edities van Platforms voor ontwerpend leren.

Video: Robbie van Zoggel