Stimuleringsfonds zoekt adviseurs

Ben jij werkzaam in de creatieve sector? Beschik je over kennis op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur? Kun je goed je mening verwoorden en ben je zowel kritisch als stimulerend? Vind je het interessant om te adviseren over de besteding van kunst- en cultuurbudget? Dan zijn wij op zoek naar jou!

wie zijn wij?
Wij zijn het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur, domeinen waarvoor we in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende subsidieregelingen uitvoeren. We werken met onafhankelijke adviescommissies die in vergaderingen alle binnenkomende subsidieaanvragen beoordelen en daarover advies uitbrengen aan het bestuur. 

Als Stimuleringsfonds ondersteunen we een divers palet van projecten, makers en instellingen. We hechten daarom veel belang aan verschillende perspectieven. We vinden het belangrijk dat dit wordt weerspiegeld binnen de adviescommissies. We nodigen iedereen die zich herkent in een van de profielen van harte uit om te reageren, ongeacht je gender, culturele achtergrond, seksuele identiteit, opleidingsniveau of leeftijd. Ook moedigen we specifiek mensen van buiten de vier grote steden aan te reageren om ook hun kennis te kunnen benutten. 

wat ga je doen?  
Elke subsidieregeling van het Stimuleringsfonds kent een eigen adviescommissie. Voor subsidieregelingen met meerdere rondes per jaar werken we met een poule van adviseurs. In commissies zitten bijvoorbeeld makers, ontwerpers, onderzoekers, beschouwers of docenten. Elke adviseur kijkt vanuit de eigen kennis en ervaring naar een voorstel en draagt zo bij aan een brede beoordeling.  

Ongeveer twee weken voor een vergadering ontvang je de aanvragen, de criteria en bijbehorende score formulieren. Tijdens vergaderingen wordt gewerkt met een groep van gemiddeld vijf adviseurs onder leiding van een voorzitter. Iedereen heeft een gelijke stem en ieders mening wordt tijdens een vergadering gehoord. De vergadering biedt een veilige ruimte om samen met de andere adviseurs de aanvragen te bespreken en vanuit alle kanten te belichten.

Profielen

Adviescommissie Vormgeving

De commissie vormgeving bestaat uit een poule van gemiddeld dertig adviseurs met kennis van de verschillende sub-disciplines die onder vormgeving vallen, van mode tot grafisch en van strips tot social design.

De regeling heeft drie grote rondes per jaar en wordt gekenmerkt door aanvragen voor uiteenlopende projecten van individuele makers, studio’s, culturele instellingen en presentatieplekken. Als adviseur spreek je je onder andere uit over de artistiek-inhoudelijke waarde van een project, de mate waarin de opzet doeltreffend is en de bijdrage die het project levert aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied. We zijn op zoek naar adviseurs die op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in het ontwerpveld, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en technologie, duurzaamheid en/of interdisciplinaire ontwerppraktijken.

- Profiel 1: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van product-, meubel- en industriële vormgeving;
- Profiel 2: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van grafische vormgeving en visuele communicatie – op dit profiel zoeken we drie nieuwe adviseurs, denk ook bijvoorbeeld aan typografie en interactief en information design;
- Profiel 3: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van (mode)ambachten en/of textielontwerp;
- Profiel 4: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van illustratie en/of strip en graphic novel;
- Profiel 5: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van animatie;
- Profiel 6: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van interieur- en ruimtelijk ontwerp;
- Profiel 7: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van scenografie;
- Profiel 8: Maker/beschouwer met kennis op het gebied van social design.

Adviescommissie Architectuur

De adviescommissie architectuur bestaat uit een poule van zo’n 15 adviseurs, waarin behalve expertise op het gebied van architectuur ook kennis en ervaring aanwezig is op het gebied van stedenbouw, interieurarchitectuur en landschapsarchitectuur. De regeling heeft drie rondes per jaar en wordt gekenmerkt door aanvragen voor uiteenlopende (onderzoeks-)projecten, publicaties en inhoudelijke programma’s. 
- Profiel 9: architect met affiniteit voor de artistieke en/of theoretische kant van de praktijk;
- Profiel 10: architect met kennis van detail en bouwtechniek;
- Profiel 11: opdrachtgever met ervaring op gebieds- en projectontwikkeling.

Adviescommissie Digitale cultuur

De commissie digitale cultuur bestaat uit een poule van zo’n vijftien adviseurs. De regeling heeft drie rondes per jaar en wordt gekenmerkt door aanvragen op het gebied van bijvoorbeeld mediakunst, games, AI, internetcultuur en art-science.

Als adviseur spreek je je onder andere uit over de artistiek-inhoudelijke waarde van een project, de praktische uitvoerbaarheid en de bijdrage die het project levert aan diversiteit en inclusie. Ook je analyse van de begroting speelt hierin een rol. We zijn op zoek naar adviseurs die op de hoogte zijn van zowel de historische traditie als de actuele ontwikkelingen binnen de digitale cultuur. 
- Profiel 12: ontwerper/maker met kennis op het gebied van interactie en creative coding; 
- Profiel 13: onderzoeker/beschouwer met kennis op het gebied van digitale cultuur en mediatheorie.

Adviescommissie Festivals en publieksprogramma’s creatieve industrie

De commissie festivals en publieksprogramma’s komt tweemaal per jaar samen. Ze beoordeelt aanvragen waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen de creatieve industrie worden vertaald naar grootschalige publieksprogramma’s door het hele land. De regionale spreiding is in deze regeling belangrijk. De commissie heeft op dit moment behoefte aan specifieke kennis vanuit de verschillende landsdelen.  
-  Profiel 14: curator/programmamaker met expertise op het gebied van festivals en publiekspresentaties binnen digitale cultuur, denk ook aan bio art of het snijvlak van kunst, technologie en wetenschap, zowel vanuit een regionaal als nationaal perspectief.

Adviescommissie 1- en 2-jarig activiteitenprogramma

De commissie 1- en 2-jarig activiteitenprogramma komt eenmaal per jaar samen. Ze beoordeelt aanvragen waarin de belangrijkste ontwikkelingen binnen de creatieve industrie worden vertaald naar activiteitenprogramma’s van instellingen en organisaties door het hele land. De disciplinaire spreiding is in deze regeling belangrijk. De commissie heeft op dit moment behoefte aan specifieke kennis vanuit de discipline vormgeving. 
- Profiel 15: maker/beschouwer met expertise op het gebied van vormgeving (mode, grafisch, bio-design) en met een brede kennis van de culturele infrastructuur;    
- Profiel 16: maker/beschouwer met expertise op het gebied van architectuur en stedenbouw en met een brede kennis van de culturele infrastructuur;
- Profiel 17: curator/programmamaker creatieve industrie en kennis van vernieuwende, inclusieve publieksstrategieën;
- Profiel 18: adviseur met brede kennis van de organisatorische en financiële aspecten van instellingen binnen de creatieve industrie en met kennis van fair practice in de culturele sector.

wie ben jij? 
- Je woont/werkt in Nederland (België of Duitsland ook mogelijk) en bent in de gelegenheid naar Rotterdam te komen om deel te nemen aan de commissievergaderingen; 
- Je beschikt over affiniteit met een of meer van de werkterreinen van het fonds (vormgeving, architectuur of digitale cultuur); 
- Je bent goed in het lezen van Nederlandse en Engelse teksten, je verstaat Nederlands en kunt je bij voorkeur goed uitdrukken in het Nederlands; 
- Ter voorbereiding op de vergaderingen lees je subsidieaanvragen voor uiteenlopende projecten en beoordeel je deze inhoudelijk op de vooraf gestelde criteria. Je hebt inzicht in wat er speelt in het vakgebied en je hebt een open houding; 
- De aanvrager moet erop kunnen vertrouwen dat diens aanvraag zorgvuldig en objectief wordt beoordeeld. De aanvragen zijn bij jou in veilige handen; 
- Met jouw perspectief kun je bijdragen aan het bedienen van een divers palet aan aanvragen. Je beschikt over een intercultureel sensitieve blik bij de beoordeling van projecten die verschillende perspectieven uitdragen.

‘Door alle plannen die ik lees, weet ik wat er in mijn vakgebied gebeurt en dat geeft me energie.’ – Filmmaker/designer Isaura Sanwirjatmo, adviseur Regeling Digitale cultuur

wat bieden wij? 
- De mogelijkheid om te adviseren over de besteding van cultuursubsidies voor de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur; - Door jouw rol binnen de commissie ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en interessante projecten door het hele land, je versterkt je netwerk en ontwikkelt inzicht in de ideeën en projectplannen van toonaangevende makers, organisaties en talenten;
- Je ontvangt een vergoeding (vacatiegeld) van € 55 euro per uur voor vergaderingen en een vergoeding van € 16,50 leesgeld per aanvraag (voor sommige commissies geldt een afwijkend tarief); 
- Je ontvangt een reiskostenvergoeding op basis van NS-tarief 2e klas (buiten Rotterdam en inclusief Intercity Direct-toeslag);   

hoeveel tijd kost dit je?  
Hoeveel tijd het kost is sterk afhankelijk van de regeling waar de commissie aan verbonden is. De Regelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur tellen drie rondes waarbij per ronde of vergadering uit de poule een commissie wordt samengesteld. Per ronde wordt er gemiddeld twee werkdagen uitgetrokken voor de vergaderingen. Het lezen van de aanvragen zal zeker een aantal avonden of een aantal dagen in beslag nemen. We schatten in dat je er gedurende een jaar gemiddeld acht werkdagen mee bezig bent. Je wordt voor minimaal 1 jaar en maximaal 4 jaar aangesteld. De commissievergaderingen vinden plaats op ons kantoor in Rotterdam. 

ben je geïnteresseerd? 
Voor meer informatie over de functie kun je bellen of mailen met Joris van Ballegooijen via j.vanballegooijen@stimuleringsfonds.nl of bel naar het algemeen nummer via +31(0)10 436 16 00. 

wil je reageren?  
Schrijf in een korte motivatiebrief wat jou motiveert om adviseur van het Stimuleringsfonds te worden en welke competenties je daarvoor hebt. Voeg een portfolio en/of cv toe waaruit blijkt dat jij over de juiste ervaring beschikt (bijvoorbeeld een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld, maximaal 5 A4). 

Stuur je brief, samen met je cv en eventueel een portfolio, uiterlijk 22 november 2023 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail duidelijk voor welke commissie en op welk profiel je solliciteert. Je mag op maximaal 2 profielen reageren.