Pilot Vouchers culturele immersieve producties – 33 projecten geselecteerd

Bij de Pilot Vouchers culturele immersieve producties hebben 33 aanvragers een voucher ontvangen voor de presentatie van werk(en) die de zichtbaarheid van immersieve producties verbeteren. De pilot betrof een samenwerking tussen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Filmfonds. Aanvragen konden doorlopend worden ingestuurd. De regeling heeft tien weken opengestaan en is gesloten zodra het subsidieplafond werd bereikt. Zowel makers, producenten als instellingen konden aanspraak maken op een voucher.

18 april 2023

aanleiding

Sinds 2019 werken het Stimuleringsfonds en het Filmfonds samen aan het versterken van het immersieve, interactieve mediaklimaat. De focus van deze samenwerking ligt op de ontwikkeling en realisering van culturele mediaproducties, zoals VR, AR, 360-graden film en interactieve installaties. Uit gesprekken met het veld bleek behoefte te zijn aan een goede infrastructuur en businessmodel voor distributie en presentatie van dit type werk. Daarom wordt er in 2024 gewerkt aan een structurele regeling die specifiek is gericht op een (aanvullende) bijdrage voor het verbeteren van de zichtbaarheid en de vertoningsinfrastructuur in Nederland. In december 2023 is dit traject van start gegaan met een pilot. De resultaten van deze pilot worden meegenomen in de uiteindelijke regeling die zal worden gelanceerd in het najaar van 2024.

beoordeling

De procedure de Pilot Vouchers culturele immersieve producties is laagdrempelig en gericht op een snelle afhandeling. Om het aantal aanvragen beheersbaar te houden, zijn enkele formele voorwaarden gesteld die intern zijn beoordeeld.

OTHERWORLDS, Stichting FIBER

algemene indruk

De reacties uit het veld op deze pilot zijn overwegend positief. Met name de snelle besluitvorming (een behandeltermijn van vier weken) en het direct toekennen van het volledige subsidiebedrag werden gewaardeerd. Ook werd een persoonlijk videogesprek met iedere aanvrager positief ontvangen. Alle bevindingen van de pilot worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de regeling.

cijfers

Het budget van deze pilot was onderverdeeld in twee categorieën: € 100.000 voor makers en producenten en € 150.000 voor festivals en presentatie-instellingen. In totaal is er € 248.750 toegekend aan positief beoordeelde aanvragen. Van dit bedrag zijn twintig vouchers verstrekt aan makers of producenten voor de vertoning van een specifiek werk en dertien vouchers verstrekt aan presentatie-instellingen en festivals.

Een overzicht van alle geselecteerde projecten is hier te vinden.

Waterlijn, ChromoSone

onderzoek

Parallel aan de voucherregeling vindt een onderzoekstraject plaats, uitgevoerd door het Nieuwe Instituut in samenwerking met externe onderzoekers en een projectleider. Het onderzoekstraject bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op het in kaart brengen van de effecten van ondersteuning binnen de Vouchers culturele immersieve producties en het doen van aanbevelingen voor het vervolg op de pilot in het najaar van 2024. Hiervoor worden de aanvragen, toekenningen en afwijzingen binnen de regeling geanalyseerd. Voor dit onderzoek heeft het Nieuwe Instituut in samenwerking met Moonshot Digitale Cultuur vragenlijsten uitgezet voor aanvragers én mensen die op de hoogte waren van de regeling maar niet hebben aangevraagd. Deelname aan het onderzoek wordt erg op prijs gesteld. De enquête is hier te vinden.

Het tweede deel van het onderzoek omvat een bredere kijk op de voucherregeling en de uiteindelijke ervaringen hiermee. In dit onderzoek worden ook de perspectieven van de makers, producenten, festivals en presentatie-instellingen geborgd en is er ruimte om te kijken naar internationale best practices. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot concrete adviezen voor het verbeteren van de zichtbaarheid van de digitale cultuursector en de benodigde infrastructuur voor distributie. Dit onderzoek loopt nog tot april 2025.

Foto bovenaan: InCommon, Louise