Homepage

Regeling Experiment

Voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en cross-overs daartussen.

doorlopend

gesloten

€ 10.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 450.000

budget 2023

Belangrijke info

hoe werkt een doorlopende regeling?

De Regeling Experiment is een doorlopende regeling. Dat wil zeggen dat je, als de regeling is geopend, op elk moment een aanvraag kunt indienen. Het voordeel hiervan is dat je geen rekening hoeft te houden met een deadline en de beoordelingsprocedure sneller is.

Als je van plan bent een aanvraag te doen, wacht dan niet te lang en zorg dat je aanvraag volledig is op het moment van indienen. Doordat de regeling doorlopend is, is er naar mate hij langer openstaat namelijk steeds minder budget beschikbaar. Het risico dat je aanvraag niet meer in behandeling kan worden genomen omdat het subsidieplafond is bereikt, wordt gedurende het tijdvak steeds groter.

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Als het subsidieplafond is bereikt en er dus geen budget meer beschikbaar is, dan sluit de regeling per direct en wordt het einde van het tijdvak niet afgewacht. Eventueel later ingediende voorstellen worden niet meer in behandeling genomen.

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus werkzaam op het gebied van vormgeving, architectuur, digital cultuur en de cross-overs daartussen.

(Culturele) instellingen of organisaties kunnen niet aanvragen bij deze regeling. Per kalenderjaar kan via deze regeling per aanvrager maximaal één keer subsidie worden verstrekt.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie worden verstrekt aan kleinschalige projecten gericht op experimentgedreven onderzoek met een maximale looptijd van één jaar.

Het is niet toegestaan dat voor het ingediende project:
- eerder subsidie is ontvangen vanuit een andere regeling van het fonds
- een tweede aanvraag loopt bij een andere regeling van het fonds
- eerder een negatief besluit is ontvangen vanuit de Regeling Experiment

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Experiment
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Experiment. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers. Dit gebeurt op basis van de Regeling Experiment.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke waarde
- verwachte betekenis voor de eigen praktijk of het vakgebied
- doeltreffendheid in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise

De criteria worden toegelicht in de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Experiment.

Let op: Aanvragen kan op elk moment. Er is dus geen deadline. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Wordt het subsidieplafond van het tijdvak eerder overschreden, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

beoordelen
Je aanvraag wordt op basis van de Regeling Experiment intern beoordeeld door ten minste twee fondsmedewerkers die niet betrokken zijn geweest bij de formele toetsing. Zij brengen het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Experiment. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.