Experiment – 31 projecten geselecteerd

In het eerste tijdvak van de Regeling Experiment van 2023 zijn 31 projecten geselecteerd. Deze doorlopende regeling is bedoeld voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Coördinator Carlijn Limburg reflecteert op de selectie.

22 juni 2023

algemene indruk

Op 31 maart waren er 110 subsidieverzoeken ingediend en werd de regeling vroegtijdig gesloten, omdat met deze aanvragen het subsidieplafond van € 300.000 zou worden bereikt. Dat de regeling inmiddels een goede bekendheid heeft verworven en duidelijk voorziet in een behoefte, blijkt uit het toenemende aantal aanvragen. Dit tijdvak is het aantal voorgestelde projecten verdubbeld ten opzichte van de afgelopen vier tijdvakken. Nog niet eerder heeft de regeling daardoor zo kort opengestaan.

Opvallend is dat niet alleen de hoeveelheid aanvragen, maar ook de kwaliteit lijkt te zijn toegenomen. De aanvragen voldoen vaker aan de formele eisen van de regeling en omschrijven steeds beter het vertrekpunt en de opzet van het experiment. We lichten enkele terugkerende thema’s uit:

Studio Lotte Douwes - Perpetual Porcelain

materiaal en techniek

Qua thematiek richt een groot deel van de aanvragen zich, net als vorig tijdvak, op materiaal- of technisch onderzoek. Zo doet Studio Lotte Douwes met Perpetual Porcelain onderzoek naar het ontwikkelen van circulair porselein. Geluidskunstenaar Mari Mako en ruimtelijk ontwerper Iris van der Wal verkennen met Resonant Artifacts ontwerpprincipes en -technieken die kunnen worden toegepast om een akoestisch geluidsobject te creëren dat de geluidskwaliteit van een ruimte kan verbeteren. En Isaac Monté start met Nature Upsets Me A Bit een onderzoek naar manieren om het vervormen van 3D-prints, onder invloed van heet water, in te zetten in het ontwerp- en maakproces van kristallen objecten.

Studio Louis Braddock Clarke - Under Boom

klimaat en natuur

Ook de aandacht voor vraagstukken rondom klimaat en natuur blijkt opnieuw groot. Hierbij valt op dat vooral voorstellen gericht op natuurinclusiviteit en niet-menselijke perspectieven positief zijn beoordeeld. Zo onderzoekt Studio Louis Braddock Clarke het luisteren naar het landschap als praktijk om tot denkbeelden over het klimaat te komen. Lili Carr start samen met fotograaf Matthew Harvey en antropoloog Evelijn Martinius het project Imaging Landscape: Rewilding the Landscape Imaginary, waarmee wordt gezocht naar een alternatieve methode om een landschap in beeld te brengen en te verbeelden, zodat niet-menselijke, meer-dan-menselijke en verborgen landschapsprocessen te zien zijn. En Richard Vijgen doet met Cosmic Windchime onderzoek naar het vertalen van realtime zonnewindmetingen van satelliet DSCOVR naar een audiovisuele installatie. Deze moet een nieuw perspectief op het kosmische en planetaire klimaat bieden.

Thomas Ankersmit - Focusing Sound

AI

Verschillende experimenten zijn dit tijdvak gericht op de artistieke mogelijkheden van technologie, en in het bijzonder kunstmatige intelligentie (AI). Zo doet Aga Blonska Design met no hands design onderzoek naar een manier om zonder handen te kunnen ontwerpen met behulp van AI, elektro-encefalografie (EEG) en 3D print-technologie. Thomas Ankersmit verkent met het project Focusing Sound de artistieke mogelijkheden van richtluidsprekertechnologie. En Stelios Manousakis onderzoekt het artistieke gebruik en de ontwikkeling van een WiFi-waarnemingssysteem dat reageert op verschillende actoren en bewegingen.

Studio Camie Laure - Lines come, from and go

maakproces

Opvallend is de interesse in intuïtief of ‘vorm-vrij’ werken bij een aantal projecten gericht op het eigen maakproces of de onderzoeksmethode. Zo verkent Studio Joost Grootens met Control Detox het deconstrueren van de eigen werkmethode gericht op controle. En Studio Camie Laure experimenteert met het creëren van een digitale beeldtaal waarin ruimte is voor intuïtieve en organische composities. Het doel van deze soft new media is het digitale domein als zintuiglijke omgeving dichterbij te brengen.

Nanco Nilo - Exploring Non-Binary Fashion

genderidentiteit en lichaam

Verschillende projecten tot slot zijn gericht op genderidentiteit en het lichaam. Zo onderzoekt Maike Hemmers met Mindful material relations de collaboratieve, duurzame en queer aspecten van textielobjecten in een tentoonstellingscontext. Marloes ten Bhömer verkent de neuromusculaire reacties van het filmpubliek op de cinematografische representaties van de bewegingen van een vrouw en de modeobjecten die zij draagt. En met Exploring Non-Binary Fashion onderzoekt Nanco Nilo de ontwerpkenmerken die kleding non-binair maken, waarbij manieren om deze kenmerken te integreren in het ontwerp van traditionele mannelijke en vrouwelijke kleding voor een meer inclusieve genderexpressie worden verkend.

Kijk hier voor alle in 2023 geselecteerde projecten in Experiment.

cijfers

Van de 64 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er in het eerste tijdvak van 2023, dat liep van 15 februari tot 31 maart, 31 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 48 procent. Het beschikbare budget was € 300.000. Met de positieve beoordeling van een op 28 maart ingediende aanvraag werd het subsidieplafond bereikt. De 33 aanvragen die later dan deze aanvraag werden ingediend, zijn niet meer in behandeling genomen.

tweede tijdvak

Op 6 september 2023 opent de nieuwe ronde van de Regeling Experiment. Je kunt subsidieverzoeken indienen tot en met uiterlijk 22 november 2023, zolang het budget toereikend is. Als het subsidieplafond voor het einde van het tijdvak is bereikt, kunnen aanvragen niet meer in behandeling worden genomen en zal de regeling eerder dan de vastgestelde einddatum van het tijdvak sluiten. Wacht dus niet te lang met het indienen van je aanvraag.

Foto bovenaan: Maike Hemmers - Mindful material relations