Experiment – 27 projecten geselecteerd

In het tweede tijdvak van de Regeling Experiment van 2022 zijn 27 projecten geselecteerd. Coördinator Carlijn Limburg reflecteert op de selectie.

26 januari 2023

algemene indruk

De Regeling Experiment staat open voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Omdat het subsidieplafond vóór de vastgestelde einddatum van het tweede tijdvak werd bereikt, is de regeling eerder gesloten.

Voordat aanvragen in behandeling worden genomen, controleert het Stimuleringsfonds of ze voldoen aan de formele eisen uit de Regeling Experiment. Een veelvoorkomende reden om aanvragen niet in behandeling te nemen is de grootschaligheid van het voorgestelde project. Door eigen investering of cofinanciering via een samenwerkingspartner overschrijden de kosten van voorgestelde experimenten regelmatig het gestelde maximumbedrag van € 10.000. Maar het uitgangspunt voor aanvragen binnen de Regeling Experiment is dat álle kosten die onderdeel zijn van het beschreven experiment moeten zijn opgenomen in de ingediende begroting en bij elkaar niet meer zijn dan € 10.000. Opvallend is verder dat er in voorgestelde projecten met regelmaat een heldere/concrete onderzoeksvraag ontbreekt of de stappen die worden gezet en methodiek die wordt gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden niet worden toegelicht. Ook die aanvragen sluiten onvoldoende aan bij de Regeling Experiment.

Jesse Visser – Expanded

materiaal en techniek

Als we kijken naar de selectie dan valt inhoudelijk op dat een groot deel van de geselecteerde aanvragen is gericht op materiaal- of technisch onderzoek. Zo verkent Jesse Visser met Expanded de productionele mogelijkheden van strekmetaal. Het doel van het onderzoek is te komen tot duurzame, demontabele, sterke en lichtgewicht ontwerpen. Loden Rietveld onderzoekt met intraconnection het gebruik van analoge neurale netwerken in een klankkunstwerk. En Dario di Paolantonio start met The fate of moving images een materiële en technische verkenning van alternatieve manieren om bewegend beeldmateriaal te maken en goed te kunnen bewaren, door frames te printen op onconventionele dragers.

Wieger Steenhuis – Low impact tracking technologies in performing arts

cross-overs

Verschillende projecten zijn gericht op interessante cross-overs tussen meerdere disciplines of op samenwerkingen en nieuwe werkterreinen. Zo onderzoekt Wieger Steenhuis met het project Low impact tracking technologies in performing arts het gebruik van AI-gebaseerde videoanalyse en IMU-bewegingssensoren als alternatieve realtime rendertechniek in een live podiumkunstenproductie. Modeontwerper Max Zara Sterck werkt voor het experiment Taking up space samen met dansers en onderzoekt verschillende draperingstechnieken. En ook Antoine Peters verkent met het project Verstilling door beweging de magie van textiel. Met zijn textiele sculpturen en installaties beweegt hij zich tussen de kaders van kunst, mode en architectuur.

LoopLoop - Local Colours

klimaat, ecologie en duurzaamheid

De aandacht voor vraagstukken rondom klimaat, ecologie en duurzaamheid is onverminderd groot. De aanvragen die dit centraal stellen, komen uit diverse disciplines. LoopLoop ontwikkelt met Local Colours op basis van planten alternatieve pigmenten om aluminium te kleuren. Desiree Hammen onderzoekt met het experiment Haute Couture Borduurmaterialen pur sang het potentieel van bio-plastics als haute couture borduurmateriaal. En Geezyre zoekt met The Ink Project – Between craft and technology naar ecologische oplossingen voor digitaal printen, door de traditionele praktijk van het maken van inkt te verbinden met moderne printtechnieken.

Jesler Muntendam – Vloeibaar

feminisme, queer en niet-menselijk perspectief

Ook feministische, queer, of niet-menselijke perspectieven staan in verschillende aanvragen centraal. Zo wil sieradenontwerper Jesler Muntendam met het experiment Vloeibaar onderzoeken of zij samen met de natuur kan ontwerpen, en zo specifieke wateren een stem kan geven. Lu Lin Studio ontwikkelt met Reading My Panties: Queering Regulatins een serie workshops en leesgroepen voor queergemeenschappen, waarbij ondergoed wordt ingezet als gesprekstarter voor het delen van verhalen over relaties, politiek, dogma’s en taboes die te maken hebben met lichamelijke en culturele verschillen. En Sylvie van Wijk onderzoekt met Unclouding the Myth: Hydro-common Computing een anarchistische en feministische aanpak rondom het online delen van informatie.

Sophia Bulgakova, Leo Scarin en Cemre Deniz Kara – Methaphysical Tastings

gezondheid, eten en publiek

Andere thema’s die vaker voorbijkomen zijn (mentale) gezondheid, activiteiten rondom eten en het betrekken van smaak of geur in het ontwerpproces, en publieksparticipatie en de dialoog met het publiek. Zo organiseren Sophia Bulgakova, Leo Scarin en Cemre Deniz Kara onder de naam Methaphysical Tastings experimentele events waarin deelnemers worden ondergedompeld in een immersieve digitale omgeving en tegelijkertijd verschillende smaken krijgen voorgeschoteld. En met The age of dust, een project op het snijvlak van ontwerp en performance, ontwikkelt Juliette Lizotte een role play waarin het perspectief van het deelnemende publiek wordt geïntegreerd.

Kijk hier voor alle in 2022 geselecteerde projecten in Experiment.

cijfers

Van de 50 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er in het tweede tijdvak van 2022 27 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 54 procent. Het beschikbare budget was € 250.000. Het tweede tijdvak liep van 1 september tot 15 november 2022. Met de positieve beoordeling van een op 30 oktober ingediende aanvraag werd het subsidieplafond van € 250.000 bereikt. Aanvragen die later dan deze aanvraag werden ingediend, zijn niet meer in behandeling genomen.

nieuwe ronde

Ook in 2023 zullen er binnen de Regeling Experiment twee tijdvakken openen waarin subsidie kan worden aangevraagd voor kleinschalige, experimentgedreven projecten. Het eerste tijdvak van 2023 opent op 15 februari. Het beschikbare budget is € 250.000. Als dit subsidieplafond voor het einde van het tijdvak is bereikt, kunnen aanvragen niet meer in behandeling worden genomen en zal de regeling eerder dan de vastgestelde einddatum van het tijdvak sluiten. Wacht dus niet tot de laatste dag van het tijdvak met het indienen van je aanvraag. Het tweede tijdvak van 2023 opent in het najaar.

Foto bovenaan: Reading My Panties – Lu Lin