Homepage

Regeling Digitale cultuur

Voor projecten die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games en bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied digitale cultuur.

11 oktober 2023

sluitingsdatum

€ 400.000

budget lopende ronde

€ 1.550.000

budget 2023

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor projecten van professionele makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen het vakgebied digitale cultuur.

welke subsidies kunnen worden aangevraagd?

De volgende subsidies kunnen worden verstrekt:
- reguliere projectsubsidie, cofinanciering is vereist.
- startsubsidie voor het onderzoeken van de mogelijkheden van een project, maximaal € 7.500, cofinanciering is niet vereist.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag Digitale cultuur vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Digitale cultuur
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Digitale cultuur. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

heb je concrete vragen?
Heb je concrete vragen over je projectvoorstel? Je kunt uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept voorleggen aan de medewerkers van deze regeling via digitalecultuur@stimuleringsfonds.nl.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van het reglement van de Regeling Digitale cultuur.

beoordelingscriteria reguliere projectsubsidie

- artistiek-inhoudelijke waarde
- betekenis van gekozen thematiek en vraagstelling voor het vakgebied
- doeltreffendheid in opzet, methodiek en betrokken expertise
- draagvlak in de vorm van betrokken partners, de wijze en mate van cofinanciering en het verwachte publieksbereik
- bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied

beoordelingscriteria startsubsidie
- artistiek-inhoudelijke waarde
- mate waarin het projectplan voor de startfase doeltreffend is in opzet en een helder doorzicht biedt richting de uitvoeringsfase van het beoogde project
- bijdrage aan en betekenis voor het vakgebied
- bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied

De criteria worden toegelicht in de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag Digitale cultuur.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Digitale cultuur.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Digitale cultuur. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering
Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Digitale cultuur. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.