Open Oproep Bouwen aan talent 2023 – ervaren professionals

Voor ontwerpstudio’s, bureaus, platforms, collectieven, zelfstandig ontwerpers of makers met minimaal vier jaar professionele ervaring die met een talentvolle starter willen samenwerken aan een verdiepend onderzoek of experiment.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 10.500

subsidiebedrag

€ 210.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met Bouwen aan talent stimuleren we de kennisuitwisseling tussen ervaren en startende professionals in de creatieve industrie. Door werkplekken in de vorm van samenwerkingstrajecten te creëren, versterken we ook de aansluiting van starters op het veld.

De samenwerkingen worden via twee open oproepen tot stand gebracht. Via de eerste oproep voor ervaren professionals worden de werkplekken geselecteerd. De starters worden geselecteerd via de tweede oproep die in september 2023 wordt uitgezet.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep is bedoeld voor in Nederland gevestigde professionals in de creatieve industrie. Denk aan ontwerpstudio’s, bureaus, platforms, collectieven, zelfstandige ontwerpers of makers. We vragen minimaal vier jaar professionele ervaring op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur.

voor welke voorstellen kan subsidie worden aangevraagd?

Ervaren professionals kunnen een voorstel indienen voor een samenwerkingstraject met een talentvolle starter. Omschrijf in je voorstel aan welke zelfgeformuleerde actuele ontwerpopgave, onderzoeksvraag of experiment je met de starter wil werken.

Laat in je voorstel een rol open voor een startende ontwerper of maker en geef een beschrijving van de voorgestelde samenwerking. Beschrijf zo goed mogelijk wat je van de starter verwacht.

hoe is het samenwerkingstraject opgezet?

De subsidie is bedoeld voor een parttime werkperiode van vier maanden. Het samenwerkingstraject start tussen 1 januari 2024 en 1 maart 2024, afhankelijk van het moment van matching.

Zowel de ervaren partij als de starter committeren zich op wekelijkse basis. We verwachten een constructieve samenwerking die leidt tot een inhoudelijk onderzoek of experiment. Beide partijen stellen voor de start een samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak op.

hoe worden de twee partijen aan elkaar gekoppeld?

De samenwerkingen worden in twee stappen tot stand gebracht.

eerste oproep

Via deze eerste oproep worden de werkplekken geselecteerd. In september 2023 volgt een tweede open oproep. Startende ontwerpers en makers kunnen dan reageren op een van de geselecteerde werkplekken en de bijbehorende opgave.

tweede oproep

De tweede open oproep biedt ruimte aan in Nederland gevestigde ontwerpers en makers die maximaal vier jaar werkervaring hebben binnen de disciplines vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Ze kunnen afgestudeerd zijn aan een relevante ontwerpopleiding, maar zich ook in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een ontwerpopleiding te hebben afgerond.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Bouwen aan talent
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Bouwen aan talent 2023 – ervaren professionals. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door vier onafhankelijke adviseurs. Dit gebeurt op basis van de Open Oproep Bouwen aan talent 2023 – ervaren professionals en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt de plannen op basis van de volgende drie criteria:
- de relevantie van de gekozen ontwerpopgave;
- de mate waarin de ontwerpopgave en de gekozen aanpak aansluiten bij de expertise en het portfolio van de aanvrager; en
- de wijze waarop de samenwerking met een startende maker of ontwerper wordt voorgesteld. Hierin wordt meegewogen wat de verwachte meerwaarde is van het samenwerkingstraject voor beide partijen. Ook wordt bekeken of er binnen de opgave voor de starter voldoende ruimte is om zelf invulling te geven aan het traject.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag past binnen de open oproep en voldoet aan de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Bouwen aan talent 2023 – ervaren professionals. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Maria van der Togt via bouwenaantalent@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.