Bouwen aan talent – 18 startende makers en ontwerpers geselecteerd

Uit de 121 inzendingen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving in reactie op de tweede Open Oproep Bouwen aan talent 2022 zijn 18 startende makers en ontwerpers geselecteerd. Zij zullen met eerder geselecteerde gevestigde ontwerpbureaus gaan samenwerken aan actuele vraagstukken en ontwerpopgaven.

16 maart 2023

Met Bouwen aan talent wil het Stimuleringsfonds de aansluiting van startende makers en ontwerpers met het werkveld versterken en het werkveld ondersteunen door extra ruimte te creëren voor verdiepend onderzoek en experiment. Het fonds streeft ernaar op deze manier bij te dragen aan het versterken van kennis, ervaring, het netwerk en ondernemerschap van starters.

De aanvragen zijn, onder voorzitterschap van Tanja Koning (zelfstandig curator en programmeur), voorgelegd aan een adviescommissie samengesteld uit Joost Emmerik (stedenbouwkundige, landschapsarchitect), Esther Muñoz Grootveld (programmamaker design- en modesector), Aiman Hassani (talentontwikkeling Wedowe, film- en digitale cultuursector) en Esther Verra (talent development TETEM). Zij beoordeelden de aanvragen op:
- benadering van de ontwerpopgave;
- kwaliteit van het werk van de ontwerper; en
- professionalisering en aansluiting van de opgave bij de eigen ontwikkelpotentie.

Alle samenwerkingen worden ondersteund met € 18.500 (€ 9.250 voor het ontwerpbureau en € 9.250 voor de startende maker/ontwerper).

Kornelia Dimitrova

selectie
De volgende 18 samenwerkingen zijn geselecteerd:

Vormgeving
- Modemakers Sjaak Hullekes en Sebastiaan Kramer (Arnheim Fashion Group, Hul le Kes) gaan binnen het project De waardevermeerdering van afvalstromen samenwerken met ontwerper Limo Hair. Tijdens de samenwerking wordt onderzoek gedaan naar de reststromen, technieken en inzichten die kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat nog meer oud (en afgekeurd) textiel een nieuwe en duurzame plek kan vinden in een alternatief systeem.
- Designstudio Lotte van Laatum gaat binnen het project De haptonomie van het maken samenwerken met Jenny Konrad. Via ontwerpend onderzoek willen ze producten ontwikkelen voor betekenisvolle dagbestedingsactiviteiten. Dit doen ze met behulp van onder meer zorgmedewerkers van zorgorganisatie Cordaan. Het ontwerpend en zintuigelijk onderzoek concentreert zich op het welbevinden van de deelnemers van de dagbestedingsactiviteiten.
- Ontwerper Siba Sahabi gaat binnen het project Persephone samenwerken met Anna Halek. Het project gaat over het zichtbaar en bespreekbaar maken van het rouwproces. Samen werken Sahabi en Halen aan een sociocultureel onderzoek naar afscheids-, rouw- en herdenkingsrituelen van de eenentwintigste eeuw en wordt de opgedane kennis vertaald naar een hedendaagse installatie of interventie.
- Ontwerper en kunstenaar Lisa Konno gaat binnen het project Artisan Diaries samenwerken met ontwerper Sixin Zeng. Samen zullen zij onderzoeken welke ambachten in de textielindustrie in Japan en/of Nederland verloren dreigen te gaan en welke vaardigheden er momenteel nog door de laatste levende generatie worden beheerst.
- Social designer Laura Koenen gaat binnen het project Raak.Mij samenwerken met ontwerper Juliette Vandermosten. Samen onderzoeken zij hoe het gesprek tussen een persoon met dementie en een zorgprofessional op een ‘veilige’ manier kan worden gevoerd, met een prototype/vormstudie voor gespreksvoering als resultaat.
- Tsugi Woodworks, vertegenwoordigd door ontwerper en houtbewerker Daan Simons, gaat binnen het project Totem ki no (werktitel), samenwerken met Noa Zuidervaart aan houtverbindingen. Het project poogt een gevoel om te zetten in een vorm die, hoewel sterk begrensd en gecontextualiseerd, niet direct figuratief is.

Hul le Kes

digitale cultuur
- RGBdog studio, vertegenwoordigd door interdisciplinaire kunstenaar en ontwerper Soyun Park, gaat binnen het web- en community-gedreven project Homegrown In(ter)dependence, samenwerken met startend ontwerper Szymin Hernik. Samen gaan zij de mogelijkheden onderzoeken van digitale hulpmiddelen die thuis makkelijk zijn te maken en te gebruiken, ook door mensen zonder programmeerervaring.
- Webdesigner en -ontwikkelaar Joel Galvez gaat in het project Shaping events data, staying up to date without social media samen met ontwerper Lukas Völp onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van social media data.
- Gamedesigner Geert Nellen gaat samen met ontwerper Hung Lu Chan werken aan het project Playable Explainers. Tijdens deze ontwerpopgave verzamelen en onderzoeken zij relevante data en ontwikkelen ze een ontwerp voor een interactief mediabedrijf.
- Ontwerper Roosje Klap gaat binnen het project Systems of Post-Signature samen met ontwerper Elsa Casanove onderzoek doen naar de wereld van geautomatiseerde technologieën, aangedreven door AI en ML. Het eindresultaat wordt een radioserie.

Roosje Klap

architectuur
- Ontwerper Jesse Howard en business-to-businessinterieurbouwbedrijf Fiction Factory gaan binnen het project Found Objects samen met Iñigo Puerta Uranga innovatieve methodes bestuderen en het functioneel gebruik van houtresten onderzoeken.
- KRAFT architecten, vertegenwoordigd door Arno Geesink, gaat binnen het project Ongezien oorlogserfgoed samenwerken met ontwerper Sebastian Quijada Link. Samen werken zij aan een voorstel voor een ruimtelijke verbeelding van de onderbelichte historische context binnen een natuur-recreatieve omgeving, die bijdraagt aan een zo inclusief mogelijke vorm van publiekelijk herdenken in de openbare ruimte.

interdisciplinair
- Studio Kornelia Dimitrova gaat binnen het project Temporary spaces of care samen met ontwerper Felix Bell een veldonderzoek uitvoeren over de invulling van de publieke ruimte in Nederlandse steden.
- Ontwerper Antoine Peters gaat binnen het project Space Garments in de Metaverse samen met ontwerper Sjoerd Mol op ontdekkingsreis in de virtuele wereld. Samen gaan zij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een digitaal ontwerpproces.
- MAF.studio, vertegenwoordigd door Martin Saemmer, gaat binnen het interdisciplinaire project Blackbox 2050 samenwerken met Rashid Rashidi (SHA - Studio for Healthy Architecture). In het ontwikkelproces van Blackbox 2050 gaan zij een duurzame infrastructuur of ruimtelijke standaard onderzoeken voor tijdelijke tentoonstellingsruimtes.
- Studio Florentijn Hofman gaat binnen het project Living skin samenwerken met ontwerper Daniëlle Ooms. Met Living Skin willen zij de biodiversiteit van toekomstige publieke ruimte vergroten.
- Social designstudio SMELT, vertegenwoordigd door Dorian Kingma en Myrthe Krepel, gaat binnen het project Uitgeput: een interventie voor boeren en burgers samenwerken met ontwerper Roberta Di Cosmo. Samen gaan zij experimenterend onderzoeken hoe performativiteit kan bijdragen aan een nog betere ervaring van interventies, die deelnemers stimuleren om hun eigen ongemak op te zoeken.
- KETTER&Co, vertegenwoordigd door Irene Droogleever Fortuyn, gaat binnen het project Ervaarbaar erfgoed; de rol van de vrouw in het veenlandschap samenwerken met Hannah Kansy. Samen ontwikkelen zij designresearchmethodes waarmee conflicts of interest kunnen worden ontrafeld. De uitkomsten van het onderzoek krijgen, samen met al bestaande elementen, een plek in (de dialoog over) het landschap.

SMELT

vervolg
In een derde Open Oproep Bouwen aan talent 2023 worden dit voorjaar opnieuw ervaren professionals opgeroepen om samen te werken aan actuele vraagstukken en ontwerpopgaven met startende makers en ontwerpers. Reageren kan tot 24 april 2023.

Foto bovenaan: Jesse Howard & Fiction Factory