Open Oproep Bouwen aan talent – 18 voorstellen

Met Bouwen aan talent wil het Stimuleringsfonds een impuls geven aan uitwisseling van ideeën en kennis tussen gevestigde en startende ontwerpers en makers binnen de creatieve industrie, en de aansluiting van starters met het werkveld versterken.

De Open Oproep Bouwen aan talent biedt ervaren ontwerpers en makers de mogelijkheid om over een periode van vier maanden een talentvolle starter aan zich te binden via een samenwerkingstraject en zo ruimte te maken voor verdiepend onderzoek en experiment.

Startende ontwerpers en makers kunnen gericht reageren op een van de voorstellen van ervaren ontwerpers of makers die eerder zijn geselecteerd. Er is keuze uit 18 voorstellen waarin gedurende vier maanden kan worden samengewerkt met een ervaren ontwerppraktijk aan een actuele ontwerpopgave, onderzoeksvraag of experiment.

voorstellen

Sanne van de Goor – Pattern of Thoughts

Startdatum: 1 februari 2024

waar kom je te werken?

Sanne van de Goor is een zelfstandig kunstenaar en ontwerper met een focus op grootschalige grafische en tactiele interventies. Ze is gevestigd in Amsterdam-Noord, waar ze een studioruimte deelt met andere ontwerpers. Het onderzoekstraject vindt plaats bij drie verzorgingstehuizen in de buurt van de studio.

wat is de opgave?

Samen met Sanne zal je onderzoek doen naar de relatie tussen architectonische elementen en de emotionele beleving van patronen die een herinnering triggeren. Hoe kun je troost bieden via kleuren en motieven? Hoe worden herinneringen beleefd naarmate je ouder wordt? Jullie kijken naar de verstrooide tijd die er in de verzorgingshuizen wordt beleefd, de sluimerstand waarin sommigen staan, de gedachten die vaak elders zijn en de verhalen van vroeger die terugkomen. De verzamelde herinneringen en verlangens worden vertaald naar een concrete ingreep in de ruimte. De uiteindelijke grafische installatie zal geplaatst worden in een verzorgingshuis.

wie ben jij?

Sanne is op zoek naar iemand met een interesse in zorg, social design en healing environments. Vanwege haar grafische achtergrond zou een andere discipline een mooie toevoeging zijn, bijvoorbeeld iemand met een ruimtelijke, architectonische en/of meer onderzoekende expertise.

kansen?

Sanne gelooft erg in de autonomie van (jonge) makers, daarom zijn er enkele kaders geschetst die jij nog naar eigen inzicht kan invullen. Zo wordt het een interessante samenwerking voor beide kanten. Samen werken jullie toe naar een fysieke installatie in situ. Het onderzoek en werkproces zal openbaar worden gemaakt middels een website.

De Onkruidenier – Future Gardening

Startdatum: 1 februari 2024

waar kom je te werken?

Kunstenaarscollectief De Onkruidenier is in 2013 opgericht en bestaat uit Jonmar van Vlijmen, Rosanne van Wijk en Ronald Boer. Ze zijn actief in verschillende landschappen in binnen- en buitenland; van stadslandschappen tot zilte zeegezichten, zinkende wetlands of regeneratieve landbouwgebieden. In 2022 is het collectief begonnen met Future Gardening — Towards Xerophile Communities. Voor dit onderzoek vormt de voormalige ommuurde kloostertuin in het Amstelpark een proeftuin voor experiment rond toekomstbestendige biodiversiteit.

De Onkruidenier werkt samen met wetenschappers en experts zoals boeren, ambachtslieden en lokale ondernemers. Samenwerkingspartners zijn Zone2Source, de Waag, landschapsarchitect Joost Emmerik en architectuurhistoricus Lara Voerman.

wat is de opgave?

In de nabije toekomst gaan we steeds vaker ervaren hoe de mediterranisering van ons landschap zal leiden tot natte winters en droge, hete zomers. De Onkruidenier wil samen met jou nieuwe scenario’s ontwikkelen voor een hittebestendige stadsbiotoop. Tijdens het traject onderzoeken jullie de vraag hoe er een regeneratief systeem voor een florerende hittebestendige stadsnatuur ontworpen kan worden. Dit leidt tot ontwerptools voor Future Gardening. De tools zetten verschillende lenzen op plantengemeenschappen die de hittebestendigheid van stadsnatuur inzichtelijk maken.

Het ontwerpend onderzoek vindt plaats in de studio en in de Future Garden van De Onkruidenier. Veldwerk naar xerofiele (hitte-minnende) soorten en hun microklimaten wordt verricht in het stedelijk gebied. In de tuin is ruimte voor experiment met deze verschillende typologieën. Vanuit de studio wordt de verzamelde kennis uitgewerkt.

wie ben jij?

De Onkruidenier is op zoek naar iemand met uitstekende design research skills die ook graag de handen uit de mouwen steekt. Iemand met een open blik naar de toekomst die mee speculeert over hoe je met verandering kunt vormgeven. Affiniteit met klimaat, ecologie, landschap en stedenbouw wordt gewaardeerd.

kansen?

Nu de schaal van projecten waaraan De Onkruidenier werkt steeds groter wordt, ziet het collectief deze samenwerking als mogelijk begin van hun teamuitbreiding.

Team Thursday – Variable type for places and spaces

Startdatum: 1 februari 2024
waar kom je te werken?

Team Thursday is een grafisch ontwerpstudio gevestigd in Rotterdam, gericht op ruimtelijk ontwerp en boekontwerp. De studio is in 2012 opgericht door Loes van Esch en Simone Trum. Op dit moment werkt de studio onder andere samen met Atelier Tomas Dirrix en Koen Taselaar aan een ruimtelijke ontwerpopgave voor Kunstinstituut Melly. Daarnaast werkt het team aan een opdracht voor het Stedelijk Museum Amsterdam en een boek voor Thomas Trum.

wat is de opgave?

Team Thursday wil samen met jou onderzoeken hoe variabele fonts toegepast kunnen worden in fysieke en digitale ruimtes. Aan de hand van door de studio ontworpen letters ga je aan de slag met vormexperimenten die de grenzen opzoeken van wat mogelijk is. De experimenten vinden plaats in situ; in relatie tot de ruimte waarin ze worden geplaatst. In welke vormen kan een variabele letter transformeren? Kan dit uiteindelijk ook leiden tot een letter die een patroon wordt, of kan een letter zich ook bewegen tot een andere letter? En kan de variabiliteit van een letter worden gekoppeld aan andere informatie, zoals het verloop van tijd in een expositie of de functie van een ruimte?

wie ben jij?

Team Thursday is op zoek naar een ontwerper met kennis op het gebied van coding en animatie. Samen bepalen jullie de kaders en uitwerking van het onderzoek.

kansen?

Het onderzoek naar variabele typografie wordt begeleid door Loes van Esch. Je krijgt een eigen werkplek op de studio. Team Thursday ziet dit project als de start van een mogelijk langdurige samenwerking, ook voor andere projecten en opdrachten op de langere termijn.

Coded Club – Coded Game Box Education

Startdatum: 22 januari 2024

waar kom je te werken?

Coded Club is een ontwerpbureau gevestigd in Eindhoven, opgericht in 2018 door Anne Veenstra en Anke van Vark. Dit maatschappelijk betrokken bureau ontwerpt en produceert serious games voor bedrijven, gemeentes en musea voor recruitment, onboarding, of als ludieke en actieve tool bij kennisoverdracht van complexe materie. Coded club is gevestigd in PLAN-B, een broedplaats met creatieve ondernemers. Ze werken regelmatig samen met diverse freelancers, zowel binnen PLAN-B als daarbuiten.

wat is de opgave?

Coded Club wil samen met jou onderzoek doen naar hoe serious games sociale problemen in het onderwijs kunnen agenderen. Deze games hebben als doel spelers bewust te maken van belangrijke sociale onderwerpen en hen te betrekken bij het vinden van oplossingen. De games kunnen worden ingezet voor verschillende doeleinden, zoals het bevorderen van duurzaamheid, het verminderen van discriminatie of het stimuleren van positief gedrag. Rondom het thema duurzaamheid heeft Coded Club al een prototype ontwikkeld. Deze zal gebruikt worden voor onderzoek naar de mogelijkheden van een uniforme spelbox (coded game) waar verschillende inlays met onderwerpen op toepasbaar zijn.

wie ben jij?

Coded Club is op zoek naar iemand met een sterke affiniteit voor zowel game-ontwerp als onderwijspraktijken. Je moet in staat zijn om ideeën te genereren die zowel leuk als educatief zijn en aansluiten bij de doelgroep. Het is essentieel dat je oog hebt voor de gevoeligheden rondom het onderwerp om ervoor te zorgen dat het spel geen stereotypes of andere vooroordelen versterkt. Daarnaast is het belangrijk dat je je graag verdiept in de nieuwste trends en technologieën in de sociale game-ontwikkeling.

kansen?

Deze samenwerking is een uitgelezen kans om maatschappelijk geëngageerd werk tot aan implementatie mee te maken. De focus tijdens deze samenwerking ligt op spelen. Coded Cub hoopt dat dat jij je eigen ervaring inbrengt en jullie al spelenderwijs van elkaar leren. Je zal worden vrijgelaten in het ontwerpproces om zo zelf alle facetten van het werkveld te kunnen ondergaan. Maar wordt wel wekelijks goed begeleid door Anne; social designer en ondernemer met meer dan 17 jaar ervaring. Jullie zullen samen doelen stellen, de planning en budgetten beheren en de verwachtingen en verantwoordelijkheden afstemmen.

Maatschap Observatorium – Damsterdiepte 2030

Startdatum: 1 februari 2024
waar kom je te werken?

Observatorium, opgericht in 1997, is een maatschap van kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma en Ruud Reutelingsperger. De studio is actief in het domein van kunst in de openbare ruimte en placemaking. Ze werken aan architecturale kunstwerken, artistieke onderzoeken en participatieprocessen voor gebieden die in transformatie zijn. Hierbij kun je denken aan pleinen, parken, natuurgebieden of waterkanten.

Dit traject voor Bouwen aan talent vindt plaats in de Provincie Groningen. Voor het project wordt samengewerkt met Universiteit Groningen (faculteit Spatial Sciences), Sense of Place en Het Groninger Landschap.

wat is de opgave?

Observatorium wil samen met jou het gebied op en rond het Dampsterdiep in Groningen onderzoeken. Deze waterverbinding tussen Delfzijl en de stad Groningen is meer dan 1000 jaar oud en ligt in het aardbevingsgebied. De opgave bestaat uit het ontwikkelen van een ‘artistieke gebiedsbiografie’ die bestaat uit verschillende perspectieven die maatschappij, ecologie en cultuur met elkaar verbindt. Het doel is om een visie te ontwikkelen die tot de verbeelding spreekt en gezicht geeft aan zowel (on)zichtbare littekens als aan een gedroomde toekomst.

wie ben jij?

Observatorium is op zoek naar een startende creatief denker met een achtergrond in ruimtelijke wetenschappen, stedenbouw of landschapsarchitectuur. Bij voorkeur ben je gevestigd in Groningen of heb je binding met het gebied.

kansen?

De studio heeft veel ervaring op het gebied van integratie van kunst en landschap, en van ecologie en leefomgeving. Graag deelt het team hun netwerk en kennis hierover met een starter die geïnteresseerd is in transitieopgaves en hun werkwijze.

Het traject bestaat uit locatieverkenning, analyseren, schetsen, ontwerpen, overleg, reflectie, terugkoppelingen en presentatie(s). Je zal daarbij kennismaken het omvangrijke veld van stakeholders, Het eindresultaat wordt feestelijk overhandigd aan de provincie Groningen, Nationaal Programma Groninger, het Groninger Landschap, B&W EemsDollard en Atelier Rijksbouwmeesters.

Kairos Furniture – Duurzame transportverpakking

startdatum: 1 februari 2024

waar kom je te werken?

Kairos furniture is opgericht eind 2020 door drie impactgedreven creatieven met als doel het ontwikkelen van een radicaal duurzame zitbank, ontworpen volgens circulaire principes. Met een lage footprint, een hoge levensduur, modulaire opbouw en productie in Nederland, breken ze met de huidige standaard.

Het bedrijf is gevestigd op het Hof van Cartesius, de bekendste circulair gebouwde, groene werkplek voor creatieve en duurzame ondernemers van Utrecht. Ze werken veel samen met kennispartners op het gebied van duurzame innovatie, materialen en productie.

wat is de opgave?

Eén van de gebieden waar Kairos furniture impact kan maken, zijn productverpakkingen. Op dit moment worden meubels vrijwel altijd verpakt in plasticfolies, karton en piepschuim, bij elkaar gehouden door plakband. Alles wordt eenmalig gebuikt en in het beste geval retour genomen voor afvalscheiding. Tijdens het Bouwen aan talent-traject ontwikkel je samen met Kairos Furniture een nieuw soort verpakking. Deze opgave is geen vormgevingsvraag, maar meer technisch en functioneel. Inzicht in gebruiksomstandigheden, creativiteit en materiaal- en productiekennis komen hier bij elkaar.

wie ben jij?

Voor technische ontwerpers die willen bijdragen op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf is op zoek naar iemand met kennis van materiaal, productie en constructie, bij voorkeur (maar niet noodzakelijk) specifieke kennis van verpakkingen.

kansen?

Kairos Furniture wil deze opgave zo veel mogelijk samen insteken. Tijdens het traject leer je van de aanzienlijke ervaring van het bedrijf op het gebied van ontwerpen in consumentenproducten, met name in de interieurwereld. Persoonlijke begeleiding wordt afgestemd op jouw ervaring en de complexiteit van de stappen.

House of Thol – Made in Holland?

Startdatum: 1 februari 2024

waar kom je te werken?

House of Thol bestaat sinds 2014 en is gevestigd in de natuur nabij Nijmegen. Ontwerpers Thomas Linssen en Jana Flohr werken aan ontwerpoplossingen voor een groen dagelijks leven met als doel zoveel mogelijk mensen te verleiden tot duurzame gedragsverandering. Verschillende producten zijn in eigen beheer succesvol op de markt gebracht. House of Thol hecht daarbij waarde aan een betaalbare productie op Nederlandse bodem. Met name dat laatste is een uitdaging en daar willen de ontwerpers graag verandering in brengen.

wat is de opgave?

Onze winkels liggen vol producten die voor lage prijzen in grote aantallen worden verkocht. Allesbehalve Dutch Design, verre van duurzaam en zeker niet Made in Holland. Maar kan dit nog wel in het huidige tijdsgewricht? House of Thol vraagt zich af of het mogelijk is een product in Nederland seriematig te produceren dat tegen een betaalbare prijs kan worden verkocht. Samen met jou wil House of Thol de Nederlandse maakindustrie in kaart brengen en onderzoeken in hoeverre samenwerking tussen deze industrie en Nederlandse ontwerpers mogelijk is. Daarnaast wil het bureau samen startpunten ontwikkelen voor producten die daadwerkelijk Made in Holland zijn.

wie ben jij?

House of Thol wil graag samenwerken met een vindingrijke maker die een liefde heeft voor het ontwikkelen van duurzame gedragsveranderende producten, iemand die graag bezig is in de werkplaats, maar ook houdt van grondig onderzoek. Ook moet je op een diplomatieke en vakkundige manier kunnen deelnemen aan gesprekken met vertegenwoordigers van de maakindustrie.

kansen?

Je werkt mee aan het verstevigen van de connectie tussen Nederlandse ontwerpers en de Nederlandse maakindustrie en kan als onafhankelijk ontwerper contact leggen met nieuwe lokale productiepartners.

lab03 architectuur en ruimtelijke vormgeving – Gestapeld biobased bouwen

Startdatum: 1 maart 2024

waar kom je te werken?

Lab03 is een veelzijdig architectenbureau met een nuchtere, karakteristieke en doelgerichte aanpak en een groot gevoel voor de mens en diens omgeving. In de afgelopen twintig jaar werkte het bureau aan diverse projecten: van duurzame particuliere woningen tot een circulair houten woongebouw, en van dependance gemeentehuis tot een ambachtelijk bezoekerscentrum op een historische locatie.

wat is de opgave?

Vanaf 2027 wordt volgens Europese regelgeving de voetafdruk van materialen zwaarder meegewogen in de milieuprestatie van een gebouw. Dit gaat een grote rol spelen in het opschalen van ecologische bouwmaterialen. Op het gebied van biobased bouwen kan er in Nederland nog terrein gewonnen worden, vooral als het gaat om gestapelde bouwprojecten. Tijdens deze samenwerking ga je met Lab03 het bouwen met ecologische materialen op een groter schaalniveau verkennen. Aan de hand van analyses van middelgrote projecten in buurlanden, waar biobased materialen al veelvuldig toegepast worden, zoeken jullie naar duurzame, betaalbare en toepasbare bouwtechnieken. Je zal voor dit traject samenwerken met Wouter de Haas, de eigenaar van lab03 architecten. Chrith architecten (circulair en ecologische bouwers) treedt op als vaste adviseur.

wie ben jij?

Lab03 zoekt internationaal georiënteerde architecten die zich met hen willen verdiepen in het bouwen met ecologische materialen op een groter schaalniveau. Om het project verder te brengen is een onderzoekende houding erg belangrijk. Naast een gezond analytisch vermogen is ook enige bouwkundige kennis vereist.

kansen?

Deze samenwerking is een uitgelezen kans om substantieel bij te dragen aan de transitie naar biobased materialen in de bouw. Als onderdeel van het traject wordt een bibliotheek samengesteld van bruikbare materialen. Het eindresultaat wordt gepubliceerd om zo toe te werken naar een bredere acceptatie en normalisatie van ecologische producten in gestapelde bouw.

Simon van der Linden (Monobanda) – You Beat Ai

waar kom je te werken?

Monobanda is een prijswinnende studio met 15 jaar ervaring in het maken van interactieve kunstinstallaties. Het werk van de studio verkent en verlegt de grenzen van spel en interactie en vult de ruimte tussen kunst, wetenschap en educatie. Monobanda, gevestigd in de creatieve broedplaats Vechtclub XL (Utrecht), werkt bijna altijd samen met een multidisciplinair team van beeldend kunstenaars, muzikanten, programmeurs, onderzoekers en kunsteducatie experts.

wat is de opgave?

Muziek is een krachtig middel om emoties te uiten en mensen te verbinden, maar voor velen is het maken ervan een uitdaging. Daarom wil Monobanda met You Beat AI een interactieve kunsteducatie-installatie ontwikkelen waarmee iedereen, ongeacht achtergrond of vaardigheden, op een speelse wijze kan leren hoe ze een liedje kunnen maken. Hiermee wil de studio muziek maken toegankelijk maken en tegelijkertijd jonge doelgroepen vertrouwd maken met AI- technologie.

wie ben jij?

Omdat dit project erg gericht is op muziek en AI, is het een pré als je hier ervaring mee hebt. Je hoeft echter geen muzikant of AI-expert te zijn.

kansen?

Als startende ontwerper kun je meewerken aan dit experimentele project, van concept tot prototype, en direct in de praktijk testen hoe de doelgroep hierop reageert door middel van playtests. Deze leerervaring is uniek, omdat het ontwerp direct toegepast kan worden.

Envisions – Archive / Collection

waar kom je te werken?

Envisions is in 2016 opgericht door een collectief van ontwerpers met een gedeelde fascinatie voor materialen. Het team bestaat uit zes tot tien personen en werkt samen vanuit verschillende disciplines. Sinds de oprichting heeft Envisions een eigen aanpak ontwikkeld, gericht op experimenteel materiaalonderzoek en exposities, waarin het proces centraal staat. Dit gebeurt in samenwerking met uiteenlopende internationale merken en bedrijven. In de studio van 250m2 in Eindhoven heeft iedereen een eigen werkplek. In de open ruimte zijn materialen, tools en machines samengebracht.

wat is de opgave?

In de afgelopen jaren heeft Envisions een materiaalarchief ontwikkeld met meer dan vijfhonderd waardevolle samples. Dit archief vormt het uitgangspunt voor het beantwoorden van de vraag hoe we onze woon- en werkplek kunnen en willen vormgeven in de wereld van morgen. Na analyse van het archief worden gezamenlijk drie tot vijf richtingen gedestilleerd voor een circulaire productcollectie die transparant is qua productie. Tijdloosheid, tactiliteit en nieuwe materialiteit staan centraal, net als een kwalitatief hoge afwerking, detaillering en verfijning.

wie ben jij?

Envisions is op zoek naar een ontwerper met een focus op productontwerp en een kritische kijk op productvormgeving en het huidige productlandschap. Het maken van modellen en prototypes in samenwerking met het team wordt een belangrijk onderdeel van de ontwerpfase. Kennis van maatvoering en hands-on skills zijn daarom vereist. Ervaring met materiaal- en experimenteel ontwerp is van minder belang. Kennis van (alternatieve) productievormen, technische productietekeningen en constructies is een pre.

kansen?

Je werkt als startend ontwerper mee aan een project dat de meubelindustrie en fabrikanten overtuigt dat met experimenteel onderzoek innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld. Door de transitie tastbaar te maken, kan de trage en weinig vernieuwende meubelindustrie hopelijk de zo nodige toekomstbestendige stappen maken.

Cocosmos – Buurtberaad: inclusieve participatie anno nu

Startdatum: 1 februari 2024

waar kom je te werken?

Cocosmos is een jong bureau bestaande uit vijf ontwerpend onderzoekers en zes ontwerpers. Het bureau werkt aan maatschappelijke vraagstukken, zowel in het ruimtelijk als sociaal domein, onder het motto ‘samen maken we de stad’. Opdrachtgevers zijn met name gemeentes en woningcorporaties, maar ook ontwikkelaars.

wat is de opgave?

Dat inwoners meedenken over hoe hun stad zich ontwikkelt, wordt steeds vanzelfsprekender. Maar de manier waarop dat gebeurt kan beter. Cocosmos stelt dat ontwerpers participatie inclusiever moeten én kunnen maken. Samen met jou wil het bureau verdieping zoeken in dit nog onontgonnen gebied op het snijvlak van social design, stedenbouw en beleidmaken.

wie ben jij?

Het gehele team achter Cocosmos heeft een TU-achtergrond en het bureau zoekt iemand die hen qua expertise kan aanvullen. Denk bijvoorbeeld aan kennis van en/of affiniteit met marketing, sociologie of data science. Vaardigheden die goed passen bij de opdracht zijn visualiseren, communiceren en analyseren.

kansen?

Je krijgt als startend ontwerper bij Cocosmos veel verantwoordelijkheid en ruimte om initiatief te nemen. De begeleiding is vakinhoudelijk, zowel op strategisch vlak als reflecterend op de veranderende rol van sociaal ontwerpers.

Prinsen.Studio – Design dirigent

Startdatum: 1 februari 2024

waar kom je te werken?

Animatie- en motion designer Udo Prinsen heeft onder de naam Prinsen.Studio twintig jaar ervaring op het gebied van regie en productie van animatie voor diverse media, musea, musici, film- en televisieproducenten. Prinsen werkt onderzoekend en is gericht op analoge en digitale animatietechnieken. Naast animatie zijn performance en muziek focuspunten in het werk. Udo Prinsen heeft een eenmanspraktijk, maar stelt voor producties compacte teams samen. Ook in deze samenwerking zal je meedraaien in een klein team.

wat is de opgave?

Hoe ziet een interactief podiumproduct eruit dat optimaal bijdraagt aan de beleving van een muziekstuk, en muziek, design en educatie met elkaar verbindt? Om deze vraag te beantwoorden, werk je mee aan een interactief beeldexperiment en voer je gesprekken met dirigenten van grote orkesten en kleinere ensembles. Samen met Prinsen ontwikkel je een interactief object dat bewegingen en expressies van dirigenten omzet naar bewegend beeld. De projecties van deze animaties vertolken en versterken de muzikale emotie die de dirigent via het orkest aan het publiek wil meegeven.

wie ben jij?

Udo Prinsen is op zoek naar een ontwerper die verstand heeft van creative coding. Affiniteit met animatie en een brede muzieksmaak zijn een pre.

kansen?

Het is de intentie om op basis van gelijkwaardigheid te bouwen aan een langetermijnsamenwerking. Je doet kennis en ervaring op op het gebied van digitale techniek, netwerk en organisatie. Je leert daarbij niet alleen de sector beter kennen, maar kunt ook veel leren van de back-up van creative coding-specialisten die ook bij het project worden betrokken.

Bas Kosters Studio – Digital craft experience

Startdatum: 1 februari 2024

waar kom je te werken?

Bas Kosters studio is een interdisciplinaire kunst- en designstudio die staat voor een inclusieve en veilige samenleving waarin de mens en diens emoties centraal staan. Met humor en wrijving wordt het engagement van de studio ingezet. De belangrijkste focus ligt op textiel, tekenen en print design, maar ook kunstinstallaties, designobjecten en kunstobjecten van glas en keramiek. De studio bevindt zich in Kunststad NDSM (Amsterdam-Noord), waar gewerkt wordt in samenwerking met freelancers en stagiairs.

wat is de opgave?

De werken van Bas Kosters zijn vaak tactiel, met een duidelijke materiaalbeleving en handschrift. Hierdoor is het werk herkenbaar en brengt het de persoonlijkheid van de maker naar voren. Vanwege een groeiende interesse in de digitale wereld wil Bas onderzoeken hoe zijn werk zich zou vertalen naar digitale uitingen. Hierbij is het doel om het digitale werk als een ervaring vorm te geven in de ruimte, meer dan een werk waar je alleen naar kijkt.

wie ben jij?

Bas kosters is op zoek naar een digitale maker of animator die graag wil leren van het werk van de studio, en daar graag aan bij wil dragen. In dit traject kunnen jullie artistieke visies samenkomen en elkaar versterken.

kansen?

Tijdens dit traject word je begeleid door Bas zelf. Hij biedt inzage in zijn artistieke werkwijze en een netwerk om idealiter het project te kunnen tonen. Jullie bepalen samen de koers van het project en formuleren de opdrachtstelling. Door regelmatig van gedachten te wisselen, het project goed te monitoren, en ondertussen te praten over de mogelijke bestemming, hoopt bas dat het project in een natuurlijk en prettige flow verloopt.

buroBELÉN – Dwelling

waar kom je te werken?

Buro Belén is een Amsterdamse ontwerpstudio, opgericht door Brecht Duijf en Lenneke Langenhuijsen, die zich bezighoudt met materiaalonderzoek, materiaaltoepassing en creatief beheer. In samenwerking met ambachtsmensen, creatieven, wetenschappers, instituten en industriële partners creëren ze ruimtes, producten en textielstoffen met een nadruk op placemaking. Elk van deze producten omvat een diepgaand verlangen naar meer duurzame, betoverende leefomgevingen. Buro Belén benadert interieurs als levende, ademende omgevingen: als wezens.

wat is de opgave?

Het project onderzoekt de nomadische woning door de eeuwen heen, over de hele wereld. De nadruk ligt op zachte, flexibele, eigentijdse structuren. Zware, stevige architectuur brengt hoge milieukosten met zich mee: het is zeer inefficiënt op het gebied van energie, productie, transport en hergebruik. Door tenten opnieuw als alternatief voor de traditionele woning te beschouwen, wordt een weg gebaand naar een duurzamere manier van bouwen. Samen met jou wil Belén de mogelijkheden onderzoeken van zachte muren op het gebied van isolatie, akoestiek/privacy, inzetbaarheid/herbruikbaarheid, natuurlijk licht/transparantie en tactiliteit.

wie ben jij?

Buro Belén is op zoek naar iemand die zich sterk aangetrokken voelt tot het thema en dit kan onderzoeken en uitwerken. Iemand met talent voor ideeënvorming en conceptdenken. De ideale kandidaat heeft een analytische en gestructureerde manier van denken, is een zorgvuldig onderzoeker en een gretig lezer. De studio is op zoek naar iemand met een uitgesproken beeldend talent, goede vaardigheden op het gebied van grafisch ontwerp en een uitstekende beheersing van Adobe Suite. Daarnaast moet je in staat zijn om verrassende verbindingen te leggen en gebruik durven maken van je verbeeldingskracht.

kansen?

Buro Belén biedt inzicht in haar werkmethoden: hoe ze hun onderzoek inrichten en hun werk ontwikkelen. Jij krijgt de kans om mee te maken hoe ontwerpvertalingen in een goed georganiseerde werkstroom op natuurlijke wijze naar voren komen. Voor zowel jou als de studio is het waardevol om de bevindingen te organiseren en een voorstelling te maken van hun potentiële implicaties voor het project. Je wordt gestimuleerd om de stappen richting productie in kaart te brengen en contact te leggen met mogelijke samenwerkingspartners. Jou wordt de kans geboden om het onderwerp op een open, creatieve wijze te verkennen, waarbij je de ruimte krijgt om initiatief te nemen en een eigen projectrichting te bepalen, zonder het ethos van Belén uit het oog te verliezen.

Hellen van Rees – Restart Materials

waar kom je te werken?

Hellen van Rees is een mode- en textiel ontwerpstudio in Enschede. De studio heeft een slow-fashion collectie en houdt zich bezig met productinnovaties op het gebied van circulariteit, gezondheid en welzijn. Centraal in Van Rees’ praktijk staat het toevoegen van waarde aan materiaal en producten, en de toegevoegde waarde voor de klanten.

wat is de opgave?

Hellen van Rees heeft in het project Going Circular Going Cellulose (in samenwerking met de ArtEZ lectoraten Mode en Product design) een start gemaakt met een materiaalgestuurde manier van werken. De volgende stap is samen met jou de kennis verder uit te werken tot een praktisch toepasbaar systeem, waarin (textiele)producten flexibel en tot in detail kunnen worden samengesteld. Binnen dit proces moet rekening worden gehouden met de technische aspecten van het materiaal, zodat de recycle-mogelijkheden niet worden beperkt. De materialen zijn niet geselecteerd door de ontwerper, maar door de weverij waarmee wordt samengewerkt. Dit brengt extra uitdaging met zich mee.

wie ben jij?

Hellen van Rees is op zoek naar een ontwerper die enthousiast wordt van een puzzel die bestaat uit het verbinden van technische beperkingen en mogelijkheden, met esthetiek en uitgewerkte producten.

kansen?

Tijdens het traject leer je veel op het gebied van circulair ontwerp. Naast de productionele kanten van het ontwerpproces, zal er ook veel aandacht zijn voor de zakelijke kant. Daarbij leer je over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), wat veel impact heeft op de manier waarop textiele producten in de toekomst worden ontworpen.

Fillip Studios – Aera Fabrica en Auxetic Architecture

Startdatum: 1 februari

waar kom je te werken?

Fillip Studios, opgericht door ontwerper Roos Meerman en kunstenaar Tom Kortbeek, ontwikkelt artistieke concepten en doet ontwerpend onderzoek. Door te werken vanuit verwondering, wil de studio impact maken. Hiervoor wordt samengewerkt met universiteiten, kennisinstellingen, musea en het bedrijfsleven.

wat is de opgave?

Samen met jou wil Fillip Studios de architectonische mogelijkheden onderzoeken van Aera Fabrica en Adaptable Auxetic; twee eerdere projecten van de studio. Aera Fabrica is een techniek waarbij 3D-geprinte objecten met behulp van warmte worden opgeblazen zodat ze in volume toenemen. Door de objecten opnieuw te verhitten krimpen de objecten terug naar hun originele vorm. Adaptable Auxetics is een techniek waarbij een algoritme geoptimaliseerde auxetische structuren kan ontwikkelen. Deze structuur heeft de bijzondere eigenschap om in de breedte te groeien als er in de lengte aan getrokken wordt.

De opgave voor dit project bestaat uit een combinatie van ontwerpend onderzoek, digitaal ontwerpen, het maken van prototypes en maquettes.

wie ben jij?

Fillip Studios zoekt een startende architect of bouwkundige met kennis van 3D-printen. Het wordt gewaardeerd als je ook andere digitale ontwerptechnieken beheerst.

kansen?

Fillip Studios kijkt er naar uit onderling expertise uit te wisselen en tot nieuwe inzichten te komen, voor verrijking van beide kanten. De samenwerking kan leiden tot nieuwe inspiratie en uitbreiding van jullie netwerk.

Kukka – Blended Fibres

Startdatum: 1 februari 2024

waar kom je te werken?

Kukka, in 2010 opgericht door Laura Luchtman, is een veelzijdige ontwerpstudio voor textiel en surface design. In het werk van de Rotterdamse studio voeren experiment, innovatie en duurzaamheid de boventoon. Naast werk in opdracht, besteedt Kukka ook veel tijd aan ontwerpend onderzoek naar uiteenlopende sociale, ecologische en culturele onderwerpen.

wat is de opgave?

Binnen mode en architectuur wordt steeds meer in 3D ontworpen of gevisualiseerd, maar op het gebied van textielontwerp blijven deze ontwikkelingen achter. De huidige 3D-software is vooral gericht op het visualiseren van kledingstukken, objecten en producten. Daarbij kan gekozen worden uit een bibliotheek met bestaande materialen, waaronder textiel. Samen met jou wil Kukka een ontwerpmethode ontwikkelen om geweven textiel in 3D te visualiseren, gebruikmakend van bestaande 3D-effecten en programma’s, open source tools en eventueel AI.

wie ben jij?

Kukka zoekt een startende digitale maker of ontwikkelaar met interesse of kennis in 3D modeling en creative coding. Kennis van creative coding is handig. Kennis van weven of textiel is geen vereiste.

kansen?

Het is een uitdaging om een tactiel materiaal als textiel zodanig te visualiseren dat je het bijna kunt voelen. In dit traject doe je ervaring op met verschillende textiele technieken, het ontwerp- en productieproces.

Summum – Supply and Demand! Circular designing based on given Stock?

waar kom je te werken?

Summum Engineering is een bouwkundig ontwerp-, ingenieurs- en optimalisatieadviesbureau gevestigd in Rotterdam. Het bureau is actief in de architectuur-, engineering- en constructie-industrie en in industriële vormgeving en kunst. Summum is in 2017 opgericht vanuit de filosofie dat, door uitwisseling en vooruitgang in wetenschap en techniek, de gebouwde omgeving ten goede kan komen aan het welzijn van mens en milieu. Om dat te realiseren streeft Summum proactief naar een cliëntèle en portfolio in lijn met deze visie van een duurzame gebouwde omgeving.

wat is de opgave?

Summum Engineering is een pionier op het gebied van real-time verbindingen tussen parametrische ontwerpsoftware en diverse online marktplaatsen voor herwonnen bouwmaterialen. Maar hoe ontwerp je een bouwwerk op basis van een beschikbare voorraad herwonnen, circulaire elementen? En hoe overbrug je de tijd tussen het ontwerp en de feitelijke bouw? De samenwerking zal bestaan uit een ontwerpopgave (ontwerp van Nederlandse woningbouw met behulp van onze live data voor circulaire elementen) en een onderzoeksopgave (onderzoek naar hoe de logistiek en economische aspecten van deze methode in de praktijk uitpakken, en wat het effect ervan is op het ontwerpproces).

wie ben jij?

Enige ervaring met ontwerpen op basis van beschikbare, natuurlijke of gevonden materialen is een pré. Je beschikt over enige vaardigheden of affiniteit met digitaal ontwerpen, voor een niet al te steile leercurve aan het begin van de samenwerking. Bij het ontwerpen en ontwikkelen van concepten op basis van nieuwe technologie stimuleren technische beperkingen juist jouw creativiteit. Idealiter ben je geïnteresseerd in of op de hoogte van de bredere context van de ontwerpwerkzaamheden (de Nederlandse circulaire bouwsector en economie).

kansen?

Het ontwerpen van Nederlandse woningbouw in combinatie met het ontwikkelen van een conceptueel kader voor dit soort ontwerpwerkzaamheden zal ons een beter beeld geven van wat er in de toekomst nodig is voor circulaire bouw. Jouw werkzaamheden zullen bijdragen aan de verspreiding van het technische werk dat tot nu toe is verricht en het voor een groter publiek meer tastbaar maken.

aanvragen?

Ben je enthousiast over een van de voorstellen? Lees dan de Open Oproep Bouwen aan talent voor startende makers en ontwerpers en de Regeling Open Oproep om te bepalen of je aan de formele vereisten voldoet. Dien uiterlijk 18 oktober 2023 een voorstel in.