Bouwen aan talent

Talentontwikkeling is een van de speerpunten van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Om startende ontwerpers de ruimte te geven hun praktijk te verdiepen en een impuls te geven aan uitwisseling van ideeën en kennis tussen startende ontwerpers en gevestigde bureaus, startten we in 2020 Bouwen aan talent.

Met Bouwen aan talent biedt het Stimuleringsfonds startende ontwerpers en makers de mogelijkheid om voor een bepaalde periode samen met ervaren bureaus te werken aan actuele vraagstukken en ontwerpopgaven. Om de samenwerkingen tot stand te brengen, zet het fonds open oproepen uit. Het doel van de oproepen is de aansluiting van startende ontwerpers en makers met het werkveld te versterken en het werkveld op zijn beurt te ondersteunen door extra ruimte te creëren voor verdiepend onderzoek en experiment. Zo wil het fonds bijdragen aan het versterken van de kennis en ervaring en het netwerk en ondernemerschap van starters.

starters

Bouwen aan talent is voor startende makers en ontwerpers die maximaal vier jaar werkervaring hebben binnen de disciplines vormgeving, architectuur of digitale cultuur. De oproep biedt ruimte aan landschapsarchitecten, grafisch ontwerpers, social designers, modeontwerpers en starters in veel andere (sub)disciplines. Ze kunnen afgestudeerd zijn aan een relevante ontwerpopleiding, maar zich ook in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een ontwerpopleiding te hebben afgerond.

actuele opgaven

De ontwerpopgave, onderzoeksvraag of het experiment waaraan gezamenlijk wordt gewerkt, wordt door de ontwerpbureaus geformuleerd. De voorstellen vertrekken vaak vanuit een zelfgekozen thema, een fascinatie, maatschappelijke opgave of een anderszins relevant onderwerp, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de starters. De ontwerpbureaus worden in de eerste fase van de oproep geselecteerd. Geïnteresseerde starters kunnen in de tweede fase gericht reageren op de ontwerpopgaven. In het selectieproces wordt gezocht naar de beste samenwerkingen.

open oproepen

Bouwen aan talent V

Via de Open Oproep Bouwen aan talent 2023 worden in het voorjaar van 2023 opnieuw ervaren professionals opgeroepen om samen te werken aan actuele vraagstukken en ontwerpopgaven met startende makers en ontwerpers. De starters worden geselecteerd via de tweede oproep die in september 2023 wordt uitgezet.

Bouwen aan talent IV

De Open Oproep Bouwen aan talent 2022 heeft 18 makers en ontwerpers in de disciplines vormgeving, architectuur, digitale cultuur en cross-overs daartussen gekoppeld met ervaren professionals.

Bekijk de selectie
.

Bouwen aan talent III

Ook de derde open oproep van Bouwen aan talent stond open voor alle disciplines die het Stimuleringsfonds vertegenwoordigt: vormgeving, architectuur, digitale cultuur en cross-overs daartussen.

Bekijk de selectie.

Bouwen aan talent II

De doelgroep van Bouwen aan talent werd in de tweede open oproep verbreed. Dit keer stond de oproep open voor alle disciplines die het Stimuleringsfonds vertegenwoordigt: vormgeving, architectuur, digitale cultuur en cross-overs daartussen.

Bekijk de selectie
.

Bouwen aan talent I

De eerste Open Oproep Bouwen aan talent was specifiek gericht op startende architecten, stedenbouwers, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. De ondersteunde samenwerkingen draaiden om actueel maatschappelijke opgaven, zoals de ontwikkeling van duurzame, betaalbare en toepasbare bouwtechnieken, gezonde verstedelijking, werkomgevingen van de toekomst en groen wonen in Nederland.

Bekijk de selectie
.