Fresh Perspectives – 2 projecten geselecteerd

In de zesde Open Oproep Fresh Perspectives zijn twee voorstellen geselecteerd voor een ontwikkelbijdrage. De oproep is gericht op de ondersteuning van bijzondere vormen van samenwerking tussen een ontwerper, maker of studio en een partij met een sterke maatschappelijke of kennispositie. Programmaleider Marieke Ladru reflecteert op de open oproep.

12 januari 2022

In deze ronde van de Open Oproep Fresh Perspectives zijn twee voorstellen voor een samenwerkingsproject door de adviescommissie positie beoordeeld:

De toekomst van ons geld – Carlijn Kingma, Tomas Bollen en Martijn van der Linden

De digitalisering van onze economie en de opkomst van cyptomunten hebben een debat ontketend over de toekomst van ons geld. Dit biedt een unieke kans om de werking van het geldstelsel ook fundamenteel ter discussie te stellen. Met de ontwikkeling van een metaforische taal, cartografieën en een boek wil ontwerper Carlijn Kingma samen met Thomas Bollen en Martijn van der Linden (Follow The Money) de politieke discussie over ons geldstelsel voor een breder publiek toegankelijk maken.

Embodied Connection: interactieve media en verbondenheid – Studio Jelger Kroese, Hanneke Scholten en Thomas van Rompay

Jelger Kroese gaat in samenwerking met Hanneke Scholten en Thomas van Rompay, beiden verbonden aan de Universiteit Twente, een interactieve media-ervaring ontwikkelen, die het gebrek aan gevoel van verbinding onder studenten onderzoekt. Veel mentale en emotionele problemen waarmee adolescenten en jongvolwassenen kampen zijn terug te voeren op het ontbreken van dit gevoel van verbinding. Het project Embodied Connection: interactieve media en verbondenheid gaat in co-creatie met de doelgroep de drempels identificeren die worden ervaren in het leggen van verbinding. Op basis van principes van mindfulness, emotie-onderzoek en art-therapy, zal vervolgens een VR-prototype worden ontwikkeld dat bij gebruikers het gevoel van verbondenheid kan verbeteren. Het project wordt gepresenteerd via wetenschappelijke publicaties en een installatie tijdens de Dutch Design Week.

Embodied Connection: interactieve media en verbondenheid – Studio Jelger Kroese, Hanneke Scholten en Thomas van Rompay

beoordeling
De selectiecommissie, bestaande uit Pieter van Boheemen (digitale cultuur), Nathanja van Dijk (vormgeving) en Daphne Bakker (architectuur), beoordeelde deze ronde zeven voorstellen. Ze deden dat aan de hand van vijf selectiecriteria:

- De maatschappelijke relevantie van de opgave;
- Doeltreffendheid van het project en consistentie in opzet, methodiek en expertise;
- Kwaliteit en vorm van de samenwerkingArtistiek/inhoudelijke kwaliteit;
- De mate waarin het project een toevoeging is op de bestaande (ontwerp)praktijk.

Met twee positief beoordeelde aanvragen komt het honoreringspercentage op 29 procent.

fasering
De oproep kent drie fasen. De geselecteerde voorstellen krijgen nu voor de eerste fase een ontwikkelbijdrage van € 10.000. Deze fase staat in het teken van formalisering van de samenwerking(en), financiering, planning en onderzoekkader en moet resulteren in een plan voor de tweede fase, de fase van uitvoer. Aanbevelingen van de commissie moeten in dit plan zijn verwerkt. Voor de tweede fase is per project € 30.000 beschikbaar. Deze fase kan nog worden gevolgd door een fase van verspreiding, waarvoor per project € 5.000 beschikbaar is. Het doel van deze fase is de impact van het project buiten de creatieve industrie te versterken. Een toekenning voor fase 1 is geen garantie voor een toekenning voor fase 2 en 3.

vooruitblik
Voor het komende jaar is besloten om de Open Oproep Fresh Perspectives te pauzeren. De doelstelling van de open oproep lijkt goed te zijn geland in het veld en met het lage aantal aanvragen is besloten om de middelen in te zetten voor, op dit moment, andere behoeften uit het veld.

Afbeelding boven: De toekomst van ons geld, door Carlijn Kingma