New Horizons | Dirk-Jan Visser

Open Oproep Climate Action x Design 2022
Toegekend bedrag: € 7.000

Dirk-Jan Visser is documentair fotograaf en docent met een achtergrond in de beeldende kunst en journalistiek. Door te gaan wandelen, onderzoekt hij de onderlinge relatie tussen de mens en niet-menselijke entiteiten en hun beider belang in een landschap. Samen met kunstenaar Gus Drake verkent Visser in het project New Horizons hoe de mens zich verhoudt tot zijn omgeving. Gebruikmakend van kunstmatige intelligentie, en gebaseerd op een visuele stakeholder analysis, visualiseert en beschrijft het project de verschillende belangen van niet-menselijk leven in een landschap. De uitkomst van deze analyse zou beleidsmakers meer inzicht moeten geven in het belang van niet-menselijk leven in relatie tot de politieke en bestuurlijke agenda.

website