Architectuur – 24 projecten geselecteerd

In de vierde ronde Architectuur van 2023 zijn 24 aanvragen geselecteerd. Een reflectie op de ronde.

8 februari 2024

algemene indruk

Binnen de laatste ronde van 2023 zijn een aantal projecten ondersteund die het oeuvre van significante personen binnen de geschiedenis van de architectuur vastleggen, zoals Autonoom: Carel Weeber, uitgegeven door Maas Lawrence. Niet alleen in de vorm van een publicatie, maar ook door middel van digitale archieven, documentaires of publieksprogramma’s. Verder is er binnen een aantal projecten naast aandacht voor stedelijke vraagstukken ook aandacht voor transities in dorpsgebieden en het landschap, te zien in het project Grens-gevallen van CBK Zeeland. Het thema kunstmatige intelligentie en het onderzoek en de toepassing daarvan binnen de architectuur komt ook steeds vaker aan bod in de Regeling Architectuur.

selectie

Het beschikbare budget was deze ronde voldoende om alle 24 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Enkele opvallende projecten uit de selectie van deze ronde zijn:

The Embodied Restoration Lab - Afaina de Jong

The Embodied Restoration Lab - Afaina de Jong
Met The Embodied Restoration Lab onderzoekt architect Afaina de Jong praktijken en voorstellingen op het snijvlak van architectonische en ecologische restauratie. Centraal in het project staat participatief systeemontwerp in de vorm van een regeneratief ontwerpalgoritme met ethisch onderbouwde datasets en de herdefinitie van onderliggende waarden en normen voor een toepassing binnen de architectuur. Gedurende een jaar vinden er een reeks labs plaats waar een breed scala aan ontwerpers en experts samenwerken aan het definiëren en ontwerpen van de basis van een regeneratief ontwerpalgoritme. Uit het onderzoek volgt naar verwachting een regeneratief ontwerpalgoritme met een waardesysteem dat restauratieve architecturen ondersteunt, en een digitaal en fysiek archief van 3D modellen van potentiële restauratieve architecturen die een systemische verandering in het onderliggende waardesysteem, standaarden en tools van architectuur illustreren.

ArrAgorA. De Stad als Publiek Domein - Stichting CASA, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem

ArrAgorA. De Stad als Publiek Domein - Stichting CASA, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem
In 2024 richt stichting CASA zich onder het motto ArrAgorA op de publieke ruimte, waar alle actuele uitdagingen van de stad samenkomen en bubbels en belangen botsen. Er wordt onderzocht hoe deze gedeelde ruimte groener, gezonder en gastvrijer kan worden ingericht. Met dit project wil CASA laten zien dat onze stedelijke buitenruimte anders zou kunnen functioneren. Het programma bestaat uit acht openbare events gericht op een breed publiek, met inspirerende sprekers en gasten, waarin verschillende subthema's worden behandeld die samen een caleidoscopisch beeld geven. Deze meet-ups worden telkens gevolgd door een (wandel)workshop waarin theorie met de praktijk wordt vergelijken. Daarnaast wordt de Petprijs georganiseerd voor de beste en slechtste publieke ruimte. Gedurende het jaar brengt CASA aan de hand van de verschillende thema's de opgaven in de publieke ruimte in kaart. Daarvoor maakt de stichting gebruik van de in- en output uit de meet-ups en wandelworkshops. Door nieuwe perspectieven en concrete (ontwerp)oplossingen te presenteren, biedt ze voorstellen voor verbetering. Deze worden op het einde van het jaar gebundeld en landen in de nieuwe kaart van Arnhem. Voor de uitvoering van het programma wordt samengewerkt met verschillende culturele en maatschappelijke organisaties op stads- en wijkniveau.

cijfers

Van de 45 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 24 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 53,3 procent. Het beschikbare budget deze ronde was € 400.000.

volgende ronde

De aankomende sluitingsdata van de rondes Architectuur zijn 25 april 2024 en 19 september 2024.

Foto bovenaan: 5 Drijvende Tuinen – Buro Lina