Architectuur – 23 projecten geselecteerd

In de tweede ronde Architectuur van 2023 zijn 23 voorstellen geselecteerd. Het beschikbare budget was helaas niet toereikend om alle 38 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Ibrahim Alaoui Chrifi, coördinator Regeling Architectuur, reflecteert op de ronde.

13 juli 2023

algemene indruk

In de ingediende projecten is een interessante trend te zien in het onderzoek naar het verleden als bron van nieuwe inzichten voor de toekomst. Bestaande aannames worden bevraagd of opnieuw gedefinieerd of de vergeten aspecten krijgen juist weer aandacht in het licht van onze huidige tijdgeest. Deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld te zien in projecten rondom dertig jaar tentoonstellingsontwerp, wooncomplexen voor alleenwonende vrouwen in Amsterdam, de rol van videotheken binnen onze steden en het inhoudelijk analyseren van het Waddengebied. Het is interessant om te reflecteren op de geleerde lessen van succesvolle projecten, waarin bijvoorbeeld oplossingen worden geanalyseerd en gedeeld om de actuele huisvestingsproblematiek aan te pakken. Door zich te richten op sociaal-maatschappelijke vraagstukken dragen deze projecten bij aan een duurzame en inclusieve toekomst. De veelzijdige architectuurprojecten weerspiegelen niet alleen de voortdurende evolutie van de discipline, maar ook het groeiende bewustzijn van de rol die architectuur speelt in onze samenleving. De projecten inspireren tot creatieve oplossingen, waarbij de gebouwde omgeving een bijdrage levert aan het welzijn van individuen en gemeenschappen.

De bijdrage aan diversiteit en inclusie binnen het vakgebied is een van de criteria waarop aanvragen worden beoordeeld. Thema’s als gendergelijkheid en de positie van vrouwen binnen de architectuur komen deze ronde geregeld aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor het betrekken van ondervertegenwoordigde groepen voor het vergroten van het maatschappelijk engagement en het publieksbereik. Zoals te zien is in de projecten van Een kamer voor jezelf van Laura Lubbers en Border Ecologies and the Gaza Strip. Watermelon, Sardines, Crabs, Sand, and Sediment van FAST, Foundation for Achieving Seamless Territory. Per project wordt hier op verschillende manier mee omgegaan. Bij sommige projecten is meerstemmigheid het inhoudelijke thema, terwijl hier bij andere projecten aan wordt bijgedragen door diversiteit te creëren onder samenwerkingspartners en het beoogde publiek.

selectie

Het beschikbare budget van € 400.000 was niet toereikend om alle 38 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. De adviescommissie heeft daarom moeten prioriteren. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling Architectuur. Na prioritering zijn 15 positief beoordeelde projecten buiten de selectie gevallen.

Enkele opvallende projecten uit de selectie van deze ronde zijn:

Stadsscenario’s – Rinke Vreeke

Stadsscenario’s – Rinke Vreeke
Cultureel programmamaker en stadsgeograaf Rinke Vreeke gaat met het project Stadsscenario’s experimenteren om stedelijke toekomstscenario’s vorm te geven door middel van audio en worldbuilding. Deze audioverhalen moeten een breed publiek gaan prikkelen tot dialoog over wat een goede inrichting van onze steden is en waarom. Vreeke gelooft dat een dialoog zorgt voor meer inclusieve en participatieve stadsplanning. Tijdens het vooronderzoek gaat Vreeke in gesprek met experts, makers en organisaties zoals The Lab of Thought.

De Warren – Wooncoöperatie De Warren

De Warren – Wooncoöperatie De Warren
Wooncoöperatie De Warren wil met een documentairefilm hun geleerde lessen met anderen delen over het ontwerp- en bouwproces van hun duurzame zelfbouw De Warren in Amsterdam. De film wordt opgedeeld in interviews met de initiatiefnemers, archiefmateriaal van de afgelopen acht jaar en muziek van bewoners. Hiervoor werken ze samen met filmmaker Sam van Zoest, een van de toekomstige bewoners. De film zal op verschillende locaties in het land vertoond worden.

Walking Through Walls – Kossmanndejong

Walking Through Walls – Kossmanndejong
Met de publicatie Walking Through Walls, from narrative to transformative space wil Kossmanndejong de ontwikkeling van het vak tentoonstellingsontwerp stimuleren door praktijken uit het veld te bundelen. Daarnaast heeft de publicatie tot doel een kritisch dialoog aan te jagen door trends, tools, en inzichten uit het veld van de afgelopen dertig jaar te bundelen en te delen. Het boek reflecteert op de centrale vraagstelling: hoe maak je een impactvolle narratieve ruimte en hoe kan tentoonstellingsontwerp daarin bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen? Kossmanndejong wil aan de hand van zowel de huidige als de toekomstige ontwerppraktijk inspiratie bieden voor makers, initiatiefnemers, studenten, beleidsmakers en anderen. De publicatie wordt uitgegeven door Jap Sam, grafisch vormgegeven door Haller Brun en Gert Staal verzorgt de interviews.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Architectuur in 2023.

cijfers

Van de 66 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 23 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 35 procent.

De sluitingsdatum van de eerstvolgende ronde Architectuur is 10 augustus 2023. Als je in deze ronde een aanvraag wil doen voor een startsubsidie, gebruik dan het Projectcanvas startsubsidie. Dit canvas is met ingang van 2023 bij wijze van pilot bij de Regeling Architectuur geïntroduceerd. Het doel hiervan is de drempel voor het aanvragen van startsubsidies te verlagen en de doorontwikkeling richting reguliere projectsubsidieaanvragen te bevorderen.

Foto bovenaan: De tuin is een proces – The World as Flatland