Grens-gevallen | CBK Zeeland

Regeling Architectuur 2023
Toegekend bedrag: € 7.500

De provincie Zeeland heeft een creatief statement nodig dat de culturele daadkracht van de lokale gemeenschap bevestigt en een voorbeeld stelt voor visionaire samenwerking in de regio. Onontkoombare interventies voor waterveiligheid vragen om maatschappelijk wenselijke ruimtelijke transformaties. Beeldende en verhalende ruimtelijke presentaties in omgebouwde locaties kunnen de prototypes daarvan zijn. CBK Zeeland zet daarom het programma Grens-gevallen op, met lezingen, excursies, masterclasses, workshops, residences en publicaties. Dit volgt het een double diamond proces om zo jonge inwoners van een Zeeuws eiland, samen met jonge ingenieurs, architecten, kunstenaar en schrijvers, de gelegenheid te geven die te realiseren, in co-creatie met senior experts in waterveiligheid, brede welvaart en grondstoffenschaarste. De uitkomsten worden gepresenteerd aan een breed publiek.

website