Regeling Talentontwikkeling

Voor de artistieke en professionele ontwikkeling van opkomende ontwerpers en makers actief op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur en de cross-overs daartussen.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 1.000

subsidiebedrag eerste fase

€ 25.000

subsidiebedrag tweede fase

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

De Regeling Talentontwikkeling staat open voor opkomende ontwerpers en makers die maximaal vier jaar werkervaring hebben op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur in Nederland of in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Onder vormgeving, architectuur en digitale cultuur vallen disciplines als animatie en illustratie, biodesign, games, grafisch ontwerp, mode en textiel, sound design, stadsmaken en tuin- en landschapsarchitectuur. Je kunt een aanvraag doen als individueel ontwerper of maker of in samenwerkingsverband, bijvoorbeeld als duo of collectief.

De Regeling Talentontwikkeling is niet voor:

- ontwerpers en makers die meer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd;
- makers met een autonome beeldende kunstpraktijk;
- ontwerpers en makers die niet werkzaam zijn in de Nederlandse creatieve industrie.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een beurs via de Regeling Talentontwikkeling? Neem dan contact met ons op. Op Platform Talent zie je wie we eerder ondersteunden via de Regeling Talentontwikkeling.

waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Bij deze regeling kan je een beurs aanvragen van € 25.000. Met de beurs kun je een jaar lang investeren in de ontwikkeling van je eigen praktijk.

De beurs bestaat uit drie delen:
- een vrij besteedbaar deel voor je artistieke en professionele ontwikkeling;
- een deel voor de professionalisering van je praktijk;
- een deel voor presentatiedoeleinden.

welke fases heeft de selectieprocedure?

De selectie in de Regeling Talentontwikkeling komt in twee fases tot stand. Bekijk de tijdlijn van de regeling.

eerste selectiefase

Ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een hbo- of wo-ontwerp- of architectuuropleiding kunnen in de eerste selectiefase via de Regeling Talentontwikkeling een aanvraag doen. De selectie vindt plaats op basis van een aanvraagformulier, cv en portfolio.

Voor ontwerpers of makers die een mbo-ontwerpopleiding hebben afgerond of die zich zelfstandig professioneel hebben ontwikkeld zijn er de scout nights.

tweede selectiefase

Word je in de eerste selectiefase (via de regeling of de scout nights) geselecteerd, dan ontvang je € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan. Het ontwikkelplan vormt in de tweede selectiefase de kern van je aanvraag. De adviescommissie van de Regeling Talentontwikkeling maakt op basis van de ontwikkelplannen de definitieve selectie. De geselecteerde ontwerpers en makers ontvangen de beurs van € 25.000.

Tijdlijn Regeling Talentontwikkeling

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag in de eerste selectiefase is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Handleiding Talentontwikkeling

In de Handleiding Talentontwikkeling fase 1 kun je alvast de motivatievragen bekijken die we je in de aanvraagomgeving gaan stellen en vind je handvatten en tips ter voorbereiding van je subsidieaanvraag.

Ben je geselecteerd in de eerste fase, gebruik dan de Handleiding Talentontwikkeling fase 2 bij het opstellen van je ontwikkelplan.

Regeling Talentontwikkeling

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Talentontwikkeling. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

spreekuur

Heb je een vraag of moeite met het lezen van de regeling of schrijven van je aanvraag? Meld je dan aan voor een online spreekuur of stuur ons je vraag per e-mail.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling.
Dat gebeurt op basis van de Regeling Talentontwikkeling.

beoordelingscriteria eerste selectiefase

- de kwaliteit van het werk van de aanvrager;
- omgevingsbewustzijn en positionering;
- ontwikkelvermogen;
- de mate waarin de praktijk van de aanvrager in potentie binnen de creatieve industrie als onderscheidend kan worden gezien.

De criteria worden toegelicht in de Handleiding Talentontwikkeling fase 1.

beoordelingscriteria tweede selectiefase

- de kwaliteit in doel en opzet van het ontwikkelplan;
- omgevingsbewustzijn en positionering van de praktijk binnen het vakgebied en in maatschappelijke context;
- ontwikkelvermogen;
- de mate waarin het ontwikkelplan en voorgestelde activiteiten bijdragen aan het ontwikkelen van een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de creatieve industrie.

De criteria worden toegelicht in de Handleiding Talentontwikkeling fase 2.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fonds de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Talentontwikkeling. Is je aanvraag onvolledig of onduidelijk, dan nemen we contact met je op.

beoordelen

De selectie komt in twee fases tot stand. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Talentontwikkeling. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De ontvangen aanvragen worden gerangschikt op basis van scores die door de adviescommissie aan de aanvragen worden toegekend. Het beschikbare aantal subsidies bepaalt of je aanvraag tot de selectie behoort of niet. Alleen positief beoordeelde aanvragen worden ondersteund.

Als aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het beschikbare aantal subsidies wordt met deze aanvragen overschreden, dan worden deze aanvragen als volgt gerangschikt:

eerste selectiefase
- Eerst wordt geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘kwaliteit van het werk’.
- Vervolgens wordt geprioriteerd op ‘de mate van bijdrage aan meer diversiteit en inclusie binnen het ontwerpveld’.

tweede selectiefase
- Eerst wordt geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘ontwikkelvermogen’.
- Vervolgens wordt geprioriteerd op ‘de mate van bijdrage aan meer diversiteit en inclusie binnen ontwerpveld’.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit. Individuele feedback wordt in de eerste fase alleen telefonisch gegeven.

Alle geselecteerden uit de eerste fase ontvangen per e-mail meer informatie over de tweede selectiefase. Heb je vragen of is iets niet duidelijk? Neem dan contact met ons op.

De definitieve selectie wordt in augustus 2024 bekendgemaakt. Alle aanvragers in deze fase ontvangen een schriftelijk advies.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Aan het eind van je ontwikkeljaar stuur je je verantwoording in via de online aanvraagomgeving.

drie veelgestelde vragen

1. De eerste selectiefase van de Regeling Talentontwikkeling verloopt deels via de regeling en deels via de scout nights. Voor wie zijn de scout nights?

De scout nights zijn voor ontwerpers of makers die een mbo-ontwerpopleiding hebben afgerond of die zich zelfstandig professioneel hebben ontwikkeld en dus geen ontwerp- of architectuuropleiding op hbo- of universitair niveau hebben afgerond. De selectie via de scout nights wordt gemaakt op basis van een live pitch.

2. Kan ik de beurs gebruiken om een artistiek project uit te voeren?

De Regeling Talentontwikkeling is gericht op de ontwikkeling van de artistieke en professionele praktijk van opkomende ontwerpers en makers. Wil je alleen subsidie aanvragen voor een op zichzelf staand artistiek project, dan kun je terecht bij de regelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur.

3. Ik heb een autonome beeldende kunstpraktijk. Kan ik dan ook een aanvraag doen bij de Regeling Talentontwikkeling?

Makers met een autonome beeldende kunstpraktijk kunnen niet worden ondersteund via de Regeling Talentontwikkeling. Zij kunnen terecht bij de Regeling Kunstenaar Start van het Mondriaan Fonds.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

tip 1

wees helder en val niet in herhaling

tip 2

ondersteun je voorstel met beeldmateriaal

tip 3

stel een realistische begroting op

tip 4

denk aan je eigen beloning en die van partners

tip 5

vraag feedback en scherp je voorstel aan

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Sharvin Ramjan, Maria van der Togt of Chloë Neeleman van team Talentontwikkeling. Je kan je vraag ook stellen tijdens een van onze online spreekuren of bel met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.