Scout nights 2024

Voor ontwerpers en makers die zich in de praktijk zelfstandig professioneel hebben ontwikkeld of een mbo-ontwerpopleiding hebben afgerond en die een beurs willen aanvragen bij de Regeling Talentontwikkeling.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 1.000

subsidiebedrag

€ 25.000

beurs Regeling Talentontwikkeling

Belangrijke info

voor wie zijn de scout nights

De scout nights zijn onderdeel van de Regeling Talentontwikkeling. Ze zijn voor ontwerpers en makers die zich in de praktijk zelfstandig professioneel hebben ontwikkeld of een mbo-ontwerpopleiding hebben afgerond. Zo stelt het fonds ontwerpers en makers met verschillende sociale, economische en culturele achtergronden in staat hun ontwerppraktijk verder artistiek te ontwikkelen en te professionaliseren.

Doe je een aanvraag via de scout nights dan moet je kunnen laten zien dat je minimaal één jaar en maximaal vier jaar een professionele ontwerppraktijk hebt binnen de disciplines vormgeving, architectuur of digitale cultuur of een cross-over hiertussen. Denk aan animatie en illustratie, biodesign, games, grafisch ontwerp, mode en textiel, sound design, stadsmaken en tuin- en landschapsarchitectuur. Je kunt een aanvraag doen als individueel ontwerper of maker of in samenwerkingsverband, bijvoorbeeld als duo of collectief.

De s
cout nights zijn niet voor:
- ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden een hbo- of wo-ontwerp- of architectuuropleiding hebben afgerond, zij kunnen alleen via de Regeling Talentontwikkeling een beurs aanvragen;
- makers met een autonome beeldende kunstpraktijk;
- ontwerpers en makers die niet werkzaam zijn in de Nederlandse creatieve industrie.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor de scout nights en een beurs via de Regeling Talentontwikkeling? Neem dan contact met ons op. Op Platform Talent zie je wie we eerder ondersteunden via de Regeling Talentontwikkeling.

waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Via de scout nights kan je bij de Regeling Talentontwikkeling een beurs aanvragen van € 25.000. Met de beurs kun je een jaar lang investeren in de ontwikkeling van je eigen praktijk.

De beurs bestaat uit drie delen:
- een vrij besteedbaar deel voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling;
- een deel voor de professionalisering van de eigen praktijk;
- een deel voor presentatiedoeleinden.

welke fases heeft de selectieprocedure?

De selectie in de Regeling Talentontwikkeling komt in twee fases tot stand. Bekijk de tijdlijn van de regeling.

eerste selectiefase
Ontwerpers en makers die een mbo-ontwerpopleiding hebben afgerond of die zich in de praktijk zelfstandig professioneel hebben ontwikkeld doen in de eerste selectiefase van de Regeling Talentontwikkeling een aanvraag via de scout nights. De selectie vindt plaats op basis van een aanvraagformulier, cv, portfolio en een live pitch.

Ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden zijn afgestudeerd aan een hbo- of wo-ontwerp- of architectuuropleiding kunnen in de eerste selectiefase via de Regeling Talentontwikkeling een aanvraag doen.

tweede selectiefase
Word je in de eerste selectiefase (via de scout nights of de regeling) geselecteerd, dan ontvang je € 1.000 voor het opstellen van een ontwikkelplan. Het ontwikkelplan vormt in de tweede selectiefase de kern van je aanvraag. De adviescommissie van de Regeling Talentontwikkeling maakt op basis van de ontwikkelplannen de definitieve selectie. De geselecteerde ontwerpers en makers ontvangen de beurs van € 25.000

Tijdlijn Regeling Talentontwikkeling

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag in de eerste selectiefase is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Handleiding Talentontwikkeling scout nights
In de Handleiding Talentontwikkeling scout nights kun je alvast de motivatievragen bekijken die we je in de aanvraagomgeving gaan stellen en vind je handvatten en tips ter voorbereiding van je subsidieaanvraag.

Ben je geselecteerd in de eerste fase, gebruik dan de Handleiding Talentontwikkeling fase 2 bij het opstellen van je ontwikkelplan. De handleiding voor fase 2 wordt gepubliceerd als de selectie van fase 1 bekend is.

Regeling Talentontwikkeling
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Talentontwikkeling. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

spreekuur

Heb je een vraag of moeite met het lezen van de regeling of maken van je aanvraag? Meld je dan aan voor een online spreekuur of stuur ons je vraag per e-mail.

waar wordt op beoordeeld?

Elke scout night heeft een eigen jury die wordt samengesteld door de scout. De jury maakt tijdens de scout nights de selectie op basis van de Regeling Talentontwikkeling.

beoordelingscriteria scout nights
- de kwaliteit van het werk van de aanvrager;
- omgevingsbewustzijn en positionering;
- ontwikkelvermogen;
- de mate waarin de praktijk van de aanvrager in potentie als onderscheidend kan worden gezien binnen de creatieve industrie.

De criteria worden toegelicht in de Handleiding Talentontwikkeling scout nights.

beoo
rdelingscriteria tweede selectiefase
- de kwaliteit in doel en opzet van het ontwikkelplan;
- omgevingsbewustzijn en positionering van de praktijk binnen het vakgebied en in maatschappelijke context;
- ontwikkelvermogen;
- de mate waarin het ontwikkelplan en voorgestelde activiteiten bijdragen aan het ontwikkelen van een onderscheidende en betekenisvolle praktijk binnen de creatieve industrie.

De Handleiding Talentontwikkeling fase 2 met een toelichting op de criteria wordt gepubliceerd als de selectie van fase 1 bekend is.

waar en wanneer zijn de scout nights en wie zijn de scouts?

We organiseren verdeeld over het land vijf scout nights. De scout nights zijn besloten en elke pitch-locatie heeft een eigen scout. Heb je vragen, neem dan per e-mail contact op met de scout van de locatie waar je wilt pitchen.

- 14 maart 2024: regio midden in Utrecht / scout Dina Ziad
- 15 maart 2024: regio zuid in Eindhoven / scout Glenda Pattipeilohy
- 18 maart 2024: regio midden in Amsterdam / scout Wouter Pocornie
- 19 maart 2024: regio noord in Zwolle / scout Philip van Vorstenbosch
- 20 maart 2024: regio zuid in Rotterdam / scout Shirin Mirachor

Bekijk de impressie van de Scout nights 2023
.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je hebt aangemeld voor de scout nights controleert het fonds of je in aanmerking komt voor de scout nights. Per scout night kunnen vijftien aanvragers een pitch doen. Uiterlijk twee weken voor de scout night waarvoor je je hebt aangemeld, hoor je of je mag pitchen. Nodigen we je uit om te pitchen, dan ontvang je per e-mail meer informatie over de scout nights en hoe je je hierop kan voorbereiden.

pitchen
Tijdens de scout night geef je een pitch voor de jury en andere deelnemers. De jury’s beoordeelt de pitch op basis van de Regeling Talentontwikkeling.

rangschikking
Per scout night kunnen vijf deelnemers worden geselecteerd voor de volgende selectieronde. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de scores die de jury aan de aanvragen toekent.

Als aanvragen op basis van de gemiddelde eindscore gelijk eindigen op de ranglijst, en het beschikbare aantal subsidies wordt met deze aanvragen overschreden, dan worden deze aanvragen als volgt gerangschikt:
- Eerst wordt geprioriteerd op basis van de toegekende score op het criterium ‘kwaliteit van het werk’.
- Vervolgens wordt geprioriteerd op ‘de mate van bijdrage aan meer diversiteit en inclusie binnen het ontwerpveld’.

besluit

De uitslag van de scout nights wordt dezelfde dag bekendgemaakt. Via een beschikking word je officieel op de hoogte gebracht van dit besluit. Voor individuele feedback kun je telefonisch contact opnemen met het fonds.

De uitslag van de tweede selectiefase, die via de Regeling Talentontwikkeling verloopt, wordt augustus 2024 bekendgemaakt. Alle aanvragers in deze fase ontvangen individuele feedback.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Aan het eind van je ontwikkeljaar ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

drie veelgestelde vragen

1. De eerste selectiefase van de Regeling Talentontwikkeling verloopt deels via de regeling en deels via de scout nights. Voor wie zijn is de regeling?
Ontwerpers en makers die maximaal vier jaar geleden een ontwerp- of architectuuropleiding op hbo- of universitair niveau hebben afgerond doen in de eerste fase een aanvraag via de Regeling Talentontwikkeling. Zij kunnen niet live pitchen. De scout nights zijn voor ontwerpers of makers die een mbo-ontwerpopleiding hebben afgerond of die zich zelfstandig professioneel hebben ontwikkeld.

2. Kan ik de beurs gebruiken om een ondernemingsplan uit te voeren?
De Regeling Talentontwikkeling is gericht op de ontwikkeling van de artistieke en professionele praktijk van opkomende ontwerpers en makers. Een ondernemingsplan uitvoeren past daar niet binnen. Wil je alleen subsidie aanvragen voor een op zichzelf staand artistiek project, dan kun je terecht bij de regelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur.

3.Ik heb een autonome beeldende kunstpraktijk. Kan ik dan ook een aanvraag doen bij de Regeling Talentontwikkeling?
Makers met een autonome beeldende kunstpraktijk kunnen niet worden ondersteund via de Regeling Talentontwikkeling. Zij kunnen terecht bij de Regeling Kunstenaar Start van het Mondriaan Fonds.

belangrijke documenten

Regeling Talentontwikkeling
Handleiding Talentontwikkeling scout nights

De Handleiding Talentontwikkeling fase 2 wordt gepubliceerd als de selectie van fase 1 bekend is.

Hoe kom je tot een goede aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan Sharvin Ramjan, Maria van der Togt of Chloë Neeleman van team Talentontwikkeling. Je kan je vraag ook stellen tijdens een van onze online spreekuren of bel met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.