Terugblik Dutch Design Week 2023

Van 21 tot en met 29 oktober 2023 presenteerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe lichting ontwerptalent op de Dutch Design Week. Voor het eerst vond deze editie van Stimuleringsfonds presents talent, georganiseerd vanuit de Regeling Talentontwikkeling, plaats op een geheel eigen locatie: de Portiersloge op Strijp-S. In het Klokgebouw waren daarnaast nog eens zestien projecten te zien die zijn ondersteund vanuit de Innovatielabs, een gezamenlijk programma van het Stimuleringsfonds, namens de zes rijkscultuurfondsen, en CLICKNL.

9 november 2023

Stimuleringsfonds presents talent

Jaarlijks krijgen opkomende ontwerptalenten actief op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur dankzij een beurs van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de kans om zich optimaal te ontwikkelen in artistiek en professioneel opzicht. De lichting van dit jaar bestond uit 50 deelnemers, die via het inhoudelijk programma The Rest is Still Unwritten dagelijks de vrije ruimte kregen om hun werk te presenteren door middel van talks, performances, videoportretten, workshops, installaties en meer. Daarmee lieten de makers zien waar ze op dit moment staan en welk pad ze afgelopen jaar hebben afgelegd. Meer over het programma en de deelnemers lees je hier.

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld opent de tentoonstelling 'The Rest is Still Unwritten'. Foto: Clara Gus
Links werk van The Nightmare Disorder, rechts een performance door Cindy van der Loan (Paul Kuijpers) tijdens de opening. Foto's: Clara Gus
Videoportretten van de vijftig makers, ontwerpers en architecten, gemaakt door Koehorst in 't Veld, Roel van Tour en Maarten Westerveen, werden op schermen afgespeeld. Foto: Clara Gus
Talk 'Dwalen, bevragen, vinden' met Dérive. Foto: Clara Gus
Expositie met werk van Kalkidan Hoex (links) en fotografie van Mario Gonsalves (rechts). Performance door Siddharth Pathak (rechts, achtergrond). Foto's: Clara Gus
Talks door Stephanie Idongesit Ete (links) en Elizaveta Federmesser (rechts). Foto's: Clara Gus
Workshop door STORE STORE in het kader van de Open Oproep Research, Act & Reflect. Foto's: Clara Gus
Expositie met werk van Sunjoo Lee (links) en Pernilla Manjula Philip (rechts). Foto's: Clara Gus
Optreden van drie personen in een donkere ruimte met een schijnwerper op de jurk van de zangeres.
Optreden van Baby's Berserk in het kader van de Regeling Upstream: Music x Design. Foto: Clara Gus

Innovationlabs #1: The Living Archive

De expositie Innovationlabs #1: The Living Archive in het Klokgebouw toonde de oogst van de eerste editie van Innovatielabs, een programma waarin innovatieve ideeën voor de culturele en creatieve sector worden onderzocht, getest en verbeterd. Onderdeel van de expositie was het Open Lab, waar je onder andere demonstraties kon zien van nieuwe technologieën, podcastopnames mocht bijwonen en in gesprek kon gaan met makers. Ook werden er vier sessies georganiseerd waarin de initiatiefnemers van de zestien Innovatielabs-projecten hun resultaten, kennis en inzichten deelden. Lees de verslagen van de sessies No Data No Future en De creatieve praktijk van de toekomst via de website van Innovatielabs.

In het Open Lab konden zzp'ers in de creatieve en culturele sector hun financiële toekomst laten voorspellen door de waarzegger van het project 'De Kunst van Later'. Foto: Clara Gus
De expositie het 'Open Lab' in het Klokgebouw. Foto's: Clara Gus
De kennisdelingsessie 'No Data No Future'. Foto: Clara Gus
De kennisdelingssessie 'De creatieve praktijk van de toekomst'. Foto's: Clara Gus