Open Oproep Bouwen aan talent 2023 – voor startende makers en ontwerpers

Voor startende makers en ontwerpers binnen de creatieve industrie die met een ervaren ontwerppraktijk willen samenwerken aan een verdiepend onderzoek of experiment.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 10.500

subsidiebedrag

€ 252.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met Bouwen aan talent wil het fonds een impuls geven aan de uitwisseling van ideeën en kennis tussen ervaren en startende ontwerpers/makers binnen de creatieve industrie. Zo wil het fonds ook de aansluiting van starters met het werkveld versterken.

Een samenwerkingsproject biedt startende ontwerpers/makers de mogelijkheid om samen te werken aan een actueel vraagstuk en ontwerpuitdaging, nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en hun persoonlijke netwerken uit te breiden. Om de samenwerkingen tot stand te brengen, zet het fonds twee open oproepen uit. In de eerste oproep worden de ervaren ontwerppraktijken geselecteerd. Via de tweede oproep worden deze ontwerppraktijken gekoppeld aan startende ontwerpers/makers.

voor wie is deze oproep?

Deze open oproep is bedoeld voor startende ontwerpers/makers die in Nederland zijn gevestigd en maximaal vier jaar werkervaring hebben binnen de disciplines vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur. Het is niet noodzakelijk om afgestudeerd te zijn aan een relevante ontwerpopleiding, je kunt je ook in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een opleiding te hebben afgerond.

op welke voorstellen kan worden gereageerd?

In deze tweede open oproep kunnen startende ontwerpers/makers gericht reageren op één van de 18 projectvoorstellen. Interdisciplinaire samenwerkingen worden aangemoedigd: je kunt dus overwegen om te reageren op een ontwerpopgave van een andere discipline, als de thematiek aansluit en je denkt met jouw perspectief, expertise en werkwijze een bijdrage te kunnen leveren aan de opgave.

Je kunt reageren op één van de volgende profielen (in willekeurige volgorde):
- Sanne van de Goor – Pattern of Thoughts
- De Onkruidenier – Future Gardening
- Team Thursday – Variable type for places and spaces
- Coded Club – Coded Game Box Education
- Maatschap Observatorium – Damsterdiepte 2030
-
Kairos Furniture – Duurzame transportverpakking
- House of Thol – Made in Holland?
- lab03 architectuur en ruimtelijke vormgeving – Gestapeld biobased bouwen
- Simon van der Linden (Monobanda) – You Beat Ai
- Envisions – Archive / Collection
- Cocosmos – Buurtberaad: inclusieve participatie anno nu
- Prinsen.Studio – Design dirigent
- Bas Kosters Studio – Digital craft experience
- buroBELÉN – Dwelling
- Hellen van Rees – Restart Materials
- Summum – Supply and Demand! Circular designing based on given stock?
- Fillip Studios – Aera Fabrica & Auxetic Architecture
- Kukka – Blended Fibers

Lees hier meer over de ontwerppraktijken en opgaven.

hoe is het samenwerkingstraject opgezet?

De samenwerking betreft een parttimewerkperiode van vier maanden en kan starten vanaf februari 2024 (let op: de startdatum kan verschillen, dit staat in het profiel genoemd). Het fonds verwacht van zowel de starter als de ervaren partij een wekelijks commitment, waarbij een onderzoek wordt gestart of experimenten worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de samenwerking worden een samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak opgesteld.

hoe worden de twee partijen aan elkaar gekoppeld?

De adviescommissie koppelt beide partijen in het selectieproces op basis van het profiel en de motivatie van de starter, en de aansluiting op het geselecteerde voorstel. Begin december volgt een kennismakingsgesprek om de samenwerking te concretiseren.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Bouwen aan talent
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Bouwen aan talent 2023 – voor startende makers en ontwerpers. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Subsidieaanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan minstens drie externe, onafhankelijke adviseurs. Deze commissie beoordeelt de plannen op basis van de volgende drie criteria:

- de benadering van de ontwerpopgave;
- de kwaliteit van het werk van de ontwerper;
- de aansluiting van de ontwerpopgave bij de eigen ontwikkelpotentie.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Bouwen aan talent 2023 – voor startende makers en ontwerpers. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

Let op:
Het hoogst gewaardeerde voorstel wordt als match aangeboden aan de desbetreffende ontwerppraktijk, waarna deze met de startende ontwerper of maker een gesprek voert over de invulling van het samenwerkingstraject. Na dit gesprek kunnen beide partijen aangeven of de samenwerking definitief kan doorgaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de volgende starter op de ranglijst worden benaderd voor een kennismakingsgesprek met de ontwerppraktijk.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Maria van der Togt via bouwenaantalent@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.