Open Oproep Bouwen aan talent voor startende makers en ontwerpers

Voor startende ontwerpers en makers binnen de creatieve industrie die met een ervaren ontwerppraktijk willen samenwerken aan een verdiepend onderzoek of experiment.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 9.250

subsidiebedrag

€ 203.500

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Met Bouwen aan talent wil het fonds een impuls geven aan uitwisseling van ideeën en kennis tussen gevestigde en startende ontwerpers en makers binnen de creatieve industrie, en de aansluiting van starters met het werkveld versterken. Het samenwerkingstraject biedt startende ontwerpers en makers de mogelijkheid om samen te werken aan een actueel vraagstuk en ontwerpopgave, nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en het eigen netwerk uit te breiden.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep is bedoeld voor startende ontwerpers en makers, die in Nederland gevestigd zijn en maximaal vier jaar werkervaring hebben binnen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur of de cross-overs daartussen. Denk aan landschapsarchitecten, grafisch vormgevers, social designers, modeontwerpers, creative coders, scenografen en vele andere disciplines. Het is niet noodzakelijk om te zijn afgestudeerd aan een relevante ontwerpopleiding. Je kunt je ook in de praktijk professioneel hebben ontwikkeld zonder een opleiding te hebben afgerond.

voor welke voorstellen kan subsidie worden aangevraagd?

In deze open oproep kunnen startende ontwerpers en makers gericht reageren op een van de voorstellen van ervaren ontwerpers of makers die eerder zijn geselecteerd. Er is keuze uit 22 voorstellen waarin gedurende vier maanden kan worden samengewerkt met een ervaren ontwerppraktijk aan een actuele ontwerpopgave, onderzoeksvraag of experiment. Er mag binnen deze ronde per aanvrager op maximaal één voorstel worden gereageerd.

Je kunt reageren op de volgende voorstellen:
- Antoine Peters – Space Garments in de Metaverse
- Arnheim Fashion Group – Waardevermeerdering van afvalstromen
- Designstudio Lotte van Laatum – Haptonomie van het maken
- Fillip Studios – Aera Fabrica & Auxetic Architecture
- Geert Nellen – Playable Explainers
- Hellen van Rees – Restart Materials
- Jesse Howard – Found Objects
- Joel Galvez – Shaping events data, staying up to date without social media
- KETTER&Co – Ervaarbaar erfgoed; de rol van de vrouw in het veenlandschap
- KRAFT architecten – Ongezien oorlogserfgoed
- Kukka – Blended Fibres
- Lisa Konno – Artisan Diaries
- MAF.studio – Blackbox 2050
- RGBdog – Homegrown In(ter)dependence
- Roosje Klap – Systems of Post-Signature
- Siba Sahabi – Persephone
- SMELT – Uitgeput: een interventie voor boeren en burgers
- Studio Kornelia Dimitrova – temporary spaces of care
- Studio Florentijn hofman – living skin
- Studio Laura Koenen – Raak.Mij
- Summum – Supply and Demand! Circular designing based on given stock?
- Tsugi Woodworks – Totem ki no

hoe is het samenwerkingstraject opgezet?

De samenwerking betreft een parttime werkperiode van vier maanden en kan van start gaan vanaf maart 2023 (let op: de startdatum kan verschillen, dit staat in het profiel genoemd). Het fonds verwacht van zowel de starter als de ervaren ontwerper of maker een wekelijkse commitment, waarbij op een constructieve en inhoudelijke wijze een onderzoek wordt gestart of experimenten kunnen worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de samenwerking wordt gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak opgesteld.

hoe worden de twee partijen aan elkaar gekoppeld?

In het selectieproces wordt door een externe adviescommissie gezocht naar de beste samenwerkingen. Op basis van het profiel en de motivatie van de starter, en de aansluiting op het geselecteerde voorstel, wordt er een match gemaakt tussen beide partijen. Daarna volgt een kennismaking om de samenwerking te concretiseren en vast te leggen. Houd er rekening mee dat deze gesprekken begin februari plaatsvinden.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Bouwen aan talent
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Bouwen aan talent voor startende makers en ontwerpers. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Projectcanvas en toelichting
Het projectcanvas is de kern van je aanvraag. Bekijk deze alvast zodat je weet wat er van je gevraagd wordt. Lees ook de toelichting projectcanvas.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze open oproep. Dit gebeurt op basis van de volgende criteria:

- de benadering van de ontwerpopgave;
- de kwaliteit van het werk van de ontwerper;
- de aansluiting van de ontwerpopgave bij de eigen ontwikkelpotentie

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Bouwen aan talent voor startende makers en ontwerpers. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

Let op:
Het hoogst gewaardeerde voorstel wordt als match aangeboden aan de desbetreffende ontwerppraktijk, waarna deze met de startende ontwerper of maker een gesprek voert over de invulling van het samenwerkingstraject. Na dit gesprek kunnen beide partijen aangeven of de samenwerking definitief door kan gaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de volgende starter op de ranglijst worden benaderd voor een kennismakingsgesprek met de ontwerppraktijk.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Marieke Ladru en Maria van der Togt via bouwenaantalent@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.