KEER

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de publicatie KEER met resultaten van het Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma en pleit voor een nieuw nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.

De resultaten van het tweejarig stimuleringsprogramma zijn onder de noemer KEER naar buiten gebracht via een tentoonstelling, film en publicatie; alle drie in samenwerking met Vereniging Deltametropool tot stand gekomen. Aan de hand van vier van de zestien ondersteunde projecten, interviews met de ontwerpers en met landschapsarchitect Dirk Sijmons en stedenbouwkundige Joost Schrijnen maakt de film het belang van ontwerpend onderzoek in relatie tot de aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk duidelijk. De publicatie bevat informatie over alle zestien ontwerpprojecten en begeleidende essays.