KEER – vier ontwerpprojecten in beeld

KEER toont vier ontwerpprojecten uit het Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma. Binnen dit programma zijn in totaal zestien projecten door het Stimuleringsfonds ondersteund en uitgevoerd met als doel te komen tot een toekomstgerichte benadering van het Nederlandse cultuurlandschap en een duurzame ontwikkeling van onze dagelijkse leefomgeving.

Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is hierbij essentieel. Bovendien is regie vanuit de nationale overheid van belang voor een effectieve aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.

‘Wat we lokaal doen, moet verbonden worden met wat we nationaal willen. En wat we nationaal willen, moeten we lokaal ondersteunen’, zegt stedenbouwkundige Joost Schrijnen over het klimaatbestendig maken van ons land. De film KEER laat vier projecten zien waarin architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen de mogelijkheden onderzoeken voor het Nederland van morgen.

Hoe kan de laag eruitzien die we aan ons landschap zullen moeten toevoegen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen? En hoe wíllen we dat deze laag eruitziet? KEER maakt duidelijk dat ontwerpend onderzoek erg belangrijk is voor de aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk.