Pleidooi ‘Van Low naar High RES’

Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: ‘De kansen en knelpunten die uit onze GO!RES-bijeenkomsten naar voren zijn gekomen hebben wij samengebracht in het pleidooi Van Low naar High RES, want net als veel van de deelnemers maken wij ons zorgen over de ruimtelijke kwaliteit van onze schaarse toekomstige leefomgeving!’

‘De energietransitie kunnen we maar één keer doen – en dat kan goed of slecht. We zijn ervan overtuigd dat deze transitie alleen kans van slagen heeft als de ruimtelijke toekomst van ons land integraal wordt doordacht in nauwe samenwerking met de ontwerpende vakwereld op basis van visie en regie vanuit de verschillende overheden. Daarom publiceren wij een magazine met inzichten die tijdens de GO!RES-bijeenkomsten naar voren zijn gekomen. De belangrijkste conclusies daarvan zijn door ons samengebracht in een pleidooi.

Kort gezegd: de energietransitie gaat vooral over de herinrichting van onze schaarse ruimte en niet over decentralisatie of bestuurlijke regio’s. We constateren dat het met de RES niet goed gaat en bepleiten dat het anders moet. De oplossing is simpel. In de RES-en moet ook governance en ontwerp samenkomen. Dit leidt tot een meer integrale gebiedsgerichte ontwerpbenadering die uitgaat van ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om een heldere governance-structuur en een rijke uitvoeringsstrategie op nationaal niveau. Als er één land is dat heeft bewezen meer van het eigen land te kunnen maken, is het Nederland. Het is geen gelopen race. Van Low naar High RES!’