Mary-Lou Berkulin: ‘We hebben eindelijk het welverdiende papieren monument kunnen maken‘

Dit jaar werkt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opnieuw samen met Fonds Kwadraat in het verstrekken van rentevrije leningen. De samenwerking biedt ontwerpers en makers die subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om, zonder extra toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat, aanspraak te maken op een rentevrije lening van maximaal € 8.000 van Fonds Kwadraat.

8 april 2020

Door de samenwerking tussen het Stimuleringsfonds en Fonds Kwadraat zijn er meer financiële mogelijkheden voor ontwerpers. Bij Fonds Kwadraat kunnen ontwerpers een rentevrije lening aanvragen als zij geld nodig hebben voor bijvoorbeeld een expositie, een website of de aanschaf van apparatuur. Neem bijvoorbeeld ontwerper Mary-Lou Berkulin die voor haar magazine Monument II een aanvraag deed bij de Regeling Vormgeving van het Stimuleringsfonds en aansluitend gebruikmaakte van een lening van € 4.000 bij Fonds Kwadraat.

Monument II. Vormgeving: Karen van de Kraats. Foto: Roos Quakernaat

modemagazine

Mary-Lou Berkulin wilde graag opnieuw aandacht genereren voor The Dutch Wave, een groep Nederlandse modeontwerpers die rond de eeuwwisseling internationaal succes had. Ze wilde haar fascinatie voor deze groep ontwerpers – Rozema/Teunissen, Keupr/van Bentm, Oscar Suleyman en Niels Klavers – overbrengen op een groter publiek. Het leek haar daarom interessant om een modemagazine te maken met deze ‘vergeten‘ mode, om zo te inspireren tot het waarderen van een goed ontwerp en het maken van bewustere keuzes als het aankomt op het aanschaffen van nieuwe kleding.

lening

Mary-Lou Berkulin: ‘Voor het eerste magazine Monument (over ontwerpers Rozema/Teunissen) was het Amsterdams Fonds voor de Kunst mijn co-financier en heb ik een korting geregeld bij drukker Wilco Art Books. Voor Monument en Monument II ontving ik in 2017 en 2019 een bijdrage vanuit de deelregeling Vormgeving van het Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds vergoedt helaas niet de drukkosten voor een publicatie. Dit is een van de grootste kostenposten; een bedrag dat ik onmogelijk uit eigen zak kan voorschieten. Daarom moest ik op zoek naar een co-financier voor het tweede issue over ontwerpers Keupr/van Bentm. Ik deed een aanvraag bij een fonds dat goed bij mijn project paste, maar helaas was mijn aanvraag na zes maanden nog steeds niet in behandeling genomen. Ondertussen werkte ik samen met vormgever Karen van de Kraats en fotograaf Roos Quakernaat hard verder aan het magazine. De lening van Fonds Kwadraat bood toen uitkomst.‘

publicatie

Mary-Lou Berkulin: ‘Het werk van The Dutch Wave ligt grotendeels opgeslagen in privé-archieven, niet toegankelijk voor het publiek. Ik wilde heel graag laten zien hoe vooruitstrevend dit werk was en nog steeds is, en aantonen dat de huidige industrie is vastgeroest. Er heerst een constante honger naar het nieuwste van het nieuwste, die flink wordt aangewakkerd door de modebladen, maar het experiment delft het onderspit. Door middel van Monument hebben we eindelijk het welverdiende papieren monument kunnen maken over deze groep ontwerpers. Het ligt nu in de schappen van een selectie Nederlandse en Europese boekwinkels, vlak naast de reguliere modebladen. Monument wordt inmiddels ook verkocht in Korea en Australië. Het is geweldig om te merken dat de Nederlandse mode uit het verleden ook een publiek heeft ver buiten onze landsgrenzen.‘

Mary Lou Berkulin met ontwerpers Keupr/Van Bentm tijdens de lancering van Monument II. Foto: Anouk Beckers

wanneer een lening?

Een rentevrije lening van Fonds Kwadraat kan worden aangevraagd voor veel verschillende doeleinden, zoals voor de ontwikkeling en realisatie van een ontwerp of idee, een expositie of presentatie in binnen- of buitenland, deelname aan een beurs, een publicatie of bijvoorbeeld voor apparatuur die nodig is om nieuw werk te maken. Fonds Kwadraat verstrekt deze leningen van minimaal € 500 en maximaal € 8.000 al al bijna 50 jaar met succes. Voor ontwerpers is dit heel aantrekkelijk, niet alleen omdat ze rentevrij zijn, maar ook omdat zij voor (extra) financiering van een project niet terecht kunnen bij een bank, zeker niet als het om een relatief klein bedrag gaat. De aflossing is in maandelijkse termijnen in maximaal drie jaar. Bij een bedrag van meer dan € 5.000 is een borgstelling vereist.

financieringsmix

Makers en ontwerpers die positief beoordeeld zijn door het Stimuleringsfonds kunnen op elk moment een rentevrije lening afsluiten. Bij een toekenning door het Stimuleringsfonds tot drie jaar voorafgaande aan de aanvraag van een lening, hoeft een projectplan niet te worden beoordeeld door de commissie van Fonds Kwadraat. De lening kan meteen worden verstrekt.

De lening kan worden aangevraagd voor:
- onderdelen van door het Stimuleringsfonds ondersteunde voorstellen die niet subsidiabel zijn of als extra financiering naast het door het Stimuleringsfonds toegekende bedrag;
- door het Stimuleringsfonds positief beoordeelde projecten die wegens gebrek aan middelen bij het Stimuleringsfonds niet (geheel) in aanmerking komen voor subsidie;
- het vervolg van een plan of project dat in de afgelopen drie jaar positief is beoordeeld door het Stimuleringsfonds.

praktische informatie

Voorbeelden van projecten die Fonds Kwadraat heeft gefinancierd zijn hier te zien. Wil je rechtstreeks een lening aanvragen, zonder combinatie met subsidie? Er zijn vijf aanvraagrondes per jaar. De eerstvolgende deadline is 17 mei 2020.

Kijk voor meer informatie op de website van Fonds Kwadraat of stel je vragen aan Francine Mendelaar via fmendelaar@fondskwadraat.nl of 020 6255112.