Terugblik online lezing | Tips bij aanvragen Talentontwikkeling

Begin deze maand organiseerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw een online meeting over talentontwikkeling en professionalisering voor laatstejaarsstudenten en geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomst werden twee presentaties verzorgd door programmaleider van de Regeling Talentontwikkeling, Marieke Ladru en architect Donna van Milligen Bielke, subsidieontvanger van het Stimuleringsfonds.

25 juni 2020

ter inspiratie

Architect Donna van Milligen Bielke, afgestudeerd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, vertelde in haar presentatie over het opstarten van haar praktijk. Donna nam deel aan verschillende wedstrijden en won in 2014 de Prix de Rome en ontving in 2019 de Jonge Maaskantprijs. Ze vertelde over haar subsidieaanvraag bij de Regeling Talentontwikkeling in 2017 en gaf tips: 'Voor mij was de aanvraag op zichzelf een leerzame reflectieve oefening, omdat je alles onder woorden moet brengen: je visie en je doelen. Ik analyseerde al mijn fascinaties en waarom subsidie voor mijn ontwikkeling op dat moment zinvol was. Maak je aanvraag persoonlijk. De commissie wil openheid zien, en je kunnen begrijpen, zodat ze zien dat dit voor beide partijen een waardevolle ondersteuning is.' In 2019 ontving Donna ondersteuning voor haar publicatie bij de Regeling Architectuur. Donna: 'Subsidies zijn heel nuttig voor pas beginnende architecten. Omdat het opstarten van een praktijk een sprong in het ongewisse is, gaf de financiële ondersteuning mij de vrijheid om zelf projecten te initiëren en opdrachten te formuleren die bijdroegen aan mijn eigen ontwikkeling en mijn professionalisering.'

Online lezing ism Fontys GAG Architect

talentontwikkeling

Marieke Ladru presenteerde de diverse subsidiemogelijkheden van het Stimuleringsfonds. Het fonds kan in de het begin van een loopbaan van een architect of stedenbouwer betekenisvol zijn met behulp van een bijdrage uit de Regeling Talentontwikkeling. De werkbeurs geeft je een jaar lang de tijd om je artistieke koers te bepalen, te investeren in kennisontwikkeling, je netwerk uit te breiden en te werken aan de professionalisering van je praktijk.

Voor het aanvragen van een Talentontwikkelingbeurs gaf Marieke de volgende tips:
1. Start op tijd
Op de website van het Stimuleringsfonds is veel informatie te vinden over alle verschillende regelingen, ook over de Regeling Talentontwikkeling. Neem voordat je een aanvraag begint de tijd om alle basisinformatie door te nemen. De Regeling Talentontwikkeling heeft ieder jaar één aanvraagronde. De sluitingsdatum van 2021 wordt eind 2020 bekendgemaakt.
2. Vraag feedback van anderen
Om je aanvraag aan te scherpen kunnen reacties van buitenstaanders en/of vakgenoten heel waardevol zijn. Bespreek met hen je motivatie en je plan, vraag feedback en stel scherp wat je wilt ontwikkelen binnen je praktijk.
3. Wees concreet
Het goed weten overbrengen van je plannen en ambities is het halve werk. Zorg daarom dat je aanvraag helder en goed is geschreven. Let er daarbij op dat de ambities die je formuleert in je motivatiebrief aansluiten op je portfolio. Laat dit desnoods door iemand checken.
4. Beschrijf jouw (artistieke) motivatie
Beschrijf je motivatie en artistieke uitgangspunten en hoe deze zijn uitgewerkt in de activiteiten die bijdragen aan jouw eigen artistieke ontwikkeling. Beschrijf het doel en de opzet van de activiteit, en de betrokken deskundigheid.
5. Motiveer de relevantie van jouw (onderzoeks)vragen en keuzes
Leg uit wat jouw praktijk onderscheidt van anderen. En beschrijf hoe jouw motivatie zich verhoudt tot de actuele (maatschappelijke) omgeving waarin je opereert.
6. Wees kritisch op jezelf en daag jezelf uit
Zelfreflectie is belangrijk, zeker bij het schrijven van een ontwikkelplan. Bedenk goed wat jij met de werkbeurs wil en zorg voor een goede motivatie, stel jezelf de vraag wat je aan je vak toevoegt en zorg voor goede omschrijvingen van je werk.
7. Positioneer jezelf
Belangrijk voor de commissie is de manier waarop jij je positioneert binnen jouw vakgebied: Hoe verhoudt je je tot vakgenoten? Ben je kritisch op je eigen praktijk? En wordt de betrokkenheid tot actuele (maatschappelijke) thema's ook weerspiegeld in je eigen werkwijze, bijvoorbeeld ten aanzien van samenwerkingspartners of het publiek waarop je je richt?
8. Gebruik je portfolio
Laat in je portfolio jouw persoonlijke handtekening zien in samenwerkingen en geef inzicht in jouw persoonlijke manier van werken. Je kunt bijvoorbeeld een korte video of schetsen toevoegen.

startsubsidie

Dominique Geelen, stafmedewerker Architectuur, vertelde na de presentaties tijdens de Q&A meer over de startsubsidie binnen de Regeling Architectuur. Het Stimuleringsfonds kan ondersteuning bieden voorafgaand aan de fase van een onderzoek of uitvoering van een project met behulp van een startsubsidie bij een van de deelregelingen. In de aanvraag voor een startsubsidie beschrijf je de activiteiten die bijdragen aan het scherpstellen van de inhoud en organisatorische kant van je project. Je werkt bijvoorbeeld de probleemstelling of onderzoeksvragen uit en benut de startfase om deskundigheid en partners te betrekken om zo inhoudelijk en financieel draagvlak voor het project te creëren. De bedoeling van een startsubsidie is dat het resultaat leidt tot een vervolg projectaanvraag.