Terugblik 2022: talentontwikkeling, internationalisering, professionalisering én jubileum

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het publieksjaarverslag van 2022, het tiende jaar van ons bestaan. We blikken terug op een jaar van groei en van mogelijkheden, én op een groot jubileumfeest voor alle (oud-)medewerkers en betrokkenen. Wat we centraal stelden in 2022 waren nieuwe vormen van talentontwikkeling, de reboot van onze internationale activiteiten en verdere professionalisering van het veld en onze organisatie.

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld: ‘In het coalitieakkoord werd opgenomen dat de creatieve industrie zal worden betrokken bij de grote transitieopgaven. Met onder andere het Actieprogramma en de Vouchers Ruimtelijk Ontwerp, de Innovatielabs en verschillende open oproepen heeft het fonds zich hier ook in 2022 voor ingezet. En dat werpt zijn vruchten af. Ondanks de zware wissel die de covid-19-pandemie op de sector heeft getrokken, hebben we de maatschappelijke aandacht voor ontwerpkracht in de afgelopen jaren zien groeien. In al onze regelingen werden in 2022 veel aanvragen gedaan. De beschikbare budgetten stonden helaas niet toe dat we alle positief beoordeelde aanvragen konden honoreren. Wel werd in 2022 vanuit de covid-19-steunmaatregelen nog uitvoering gegeven aan een aantal belangrijke open oproepen waaronder Bouwen aan talent, Research, Act & Reflect en Platforms voor ontwerpend leren. In 2023 blijven we de creatieve industrie in al haar facetten stimuleren en bouwen we door aan een goed ontwerpecosysteem.’

Ondanks de zware wissel die de covid-19-pandemie op de sector heeft getrokken, hebben we de maatschappelijke aandacht voor ontwerpkracht in de afgelopen jaren zien groeien. - Syb Groeneveld

verhalen van makers
De kracht van ontwerp tonen we in zes verhalen. Verhalen over de potentie van nieuwe grondstoffen, over sociale innovatie, over klimaatadaptatie en over meerstemmigheid. Verhalen die laten zien dat verbeeldingskracht, verbindingskracht en ontwerpkracht bijdragen aan nieuwe perspectieven op actuele opgaven. Aan het woord komen: Ilse Kremer over Fabulous Fungi, Mirte van Laarhoven en Anne Nieuwenhuijs van Living Landscapes en Deltascapes, Jessica de Abreu en Mitchell Esajas van The Black Archives, Aurore Brard en Lotte de Haan over FysiekFabriek, Shaakira Jassat over Aquatecture en Malu Peeters over [Posthuman Wombs].

ondersteuning
Naast de videoportretten bevat het jaarverslag geanimeerde infographics die inzicht geven in de verdeling en behaalde resultaten van het beschikbare budget van in totaal € 24,4 miljoen. We ondersteunden daarmee zowel makers, ontwerpers als culturele instellingen. Met 2159 behandelde en 930 toegekende aanvragen, kwam het honoreringspercentage afgelopen jaar op 43%. Bekijk het jaarverslag hier.