Stimuleringsfonds publiceert beleidsplan 2025–2028

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het beleidsplan voor de periode 2025–2028: Wendingen in ons werken.

Als rijkscultuurfonds heeft het Stimuleringsfonds de opdracht de ontwikkeling van de rijke ontwerptraditie, waarom ons land bekend staat, te stimuleren. Dit doen we door ontwerpkracht te verbinden aan andere culturele sectoren, maatschappelijke organisaties, overheden, de industrie en wetenschap. We stimuleren het proces van onderzoeken en van maken binnen de creatieve industrie. Ook bevorderen we goed opdrachtgeverschap en interdisciplinaire samenwerkingen. ‘Toegankelijkheid en kwaliteit blijven de komende jaren ons doel. Om dat te bereiken is het belangrijk dat we heldere kaders schetsen, blijven inspelen op ontwikkelingen in de sector en aandacht hebben voor de regio’, zegt directeur-bestuurder Syb Groeneveld.

versterking van de sector

Voor een groeiende sector als de creatieve industrie, die een steeds stevigere positie in de Nederlandse maatschappij en economie inneemt, is het van groot belang dat er voldoende budget is voor experiment en onderzoek in het maken. De financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds zorgt ervoor dat makers en culturele instellingen grenzen kunnen verkennen en initiatieven kunnen ontplooien die leiden tot product- en procesinnovaties of artistieke producties. ‘Die ruimte voor fundamentele creativiteit stelt makers in staat om slagkracht te organiseren en inhoudelijke en financiële partners aan projecten te verbinden en kennis te delen. Opgeteld vormen de ondersteunde projecten een vruchtbare voedingsbodem voor verdere groei van de sector’, aldus Groeneveld.

ontwerpkracht in vele vormen

Het Stimuleringsfonds is gericht op de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur en de vele subdisciplines die daaronder vallen. De bandbreedte van de projecten die we ondersteunen is groot: van innovatief materiaalonderzoek op basis van bestaande industriële processen tot een interdisciplinaire voorstelling, een ruimtelijke strategie om zorgomgevingen een helend karakter te geven, een VR-ervaring die je laat nadenken over de toekomst, of regionale platforms die jongeren buiten het onderwijs om in aanraking brengen met hedendaagse ontwerpskills. Ook de komende jaren blijven we de breedte opzoeken, dat doen we regionaal, nationaal en internationaal.

ambities 2025–2028

We richten ons in 2025–2028 op een aantal wendingen in ons werken:
- We intensiveren het onderzoek naar de impact van subsidies en vinden nieuwe manieren om nog beter te laten zien wat ontwerpkracht betekent voor een veranderende samenleving.
- We verlichten de procedures door onder meer de introductie van drempelnormen en minder hoge eisen aan de verantwoording te stellen bij subsidies tot € 25.000.
- We starten verschillende (onderzoeks)activiteiten op het gebied van circulair ontwerp en artificial intelligence.
- We vormen een landelijk lerend netwerk van scouts om de regio beter te bereiken en te betrekken bij transitieopgaven.
- We maken ruimte voor activiteiten waarin we samen met aanvragers streven naar een nog grotere wisselwerking en nog meer begrip tussen het fonds, het veld en de samenleving.

In aanloop naar het beleidsplan hebben we met veel vertegenwoordigers uit de sector gesproken. We hebben evaluaties uitgevoerd voor de verschillende regelingen die het fonds kent, zijn met onze aanvragers en adviseurs in gesprek gegaan over toepassing van de codes voor fair practice, governance en diversiteit en inclusie in onze procedures. We voerden een waarderingsonderzoek uit onder aanvragers en stakeholders. De uitkomsten van het visitatierapport over de rijkscultuurfondsen waren daarnaast een belangrijke graadmeter om onze plannen verder aan te scherpen. Syb Groeneveld: ‘Het beleidsplan bevat voor ons een gezonde dosis ambitie en we kijken met het ontwerpveld graag vooruit naar de komende jaren!’