Rijkscultuurfondsen brengen werkbezoek aan Caribisch gebied

In de eerste week van april is door de gezamenlijke rijkscultuurfondsen een werkbezoek gebracht aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ook het Restauratiefonds maakte deel uit van de delegatie. Namens het Stimuleringsfonds nam hoofd subsidies Joris van Ballegooijen deel aan de reis en voerde gesprekken met potentiële aanvragers.

26 april 2023

pilot
In 2022 voerden de zes rijkscultuurfondsen samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied een pilot uit, waarbij het Prins Bernhard Cultuurfonds fungeerde als verbindingsloket voor de gemeenschap op de eilanden en de fondsen. Het doel van de pilot was de bekendheid van de fondsen in het Caribisch gebied te vergroten. Wat de fondsen de creatieve en culturele sector op de eilanden te bieden hebben, is namelijk relatief onbekend. Voor het Stimuleringsfonds geldt bijvoorbeeld dat de meeste regelingen ook openstaan voor aanvragen van makers en instellingen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Maar de praktijk laat zien dat het aantal aanvragen verhoudingsgewijs achterblijft.

Netwerklunch en Meet & Greet, Curaçao

kennismaking en verkenning
Het werkbezoek stond dan ook in het teken van kennismaking en verkenning. Op Curaçao, Bonaire en Aruba werden daarvoor onder meer meet & greet-events met de fondsen georganiseerd. De belangstelling voor de sessies was bijzonder groot. Met potentiële aanvragers werd later een-op-een afgesproken. Ook zijn verschillende initiatieven bezocht zoals het Kaya Kaya festival in Willemstad en cultuurinitiatief Stichting Rancho in Oranjestad op Aruba. Heel bijzonder was ook het bezoek aan het door het Stimuleringsfonds ondersteunde project Farm to Crafts van Cleo de Brabander op Curaçao, en het Terramar museum op Bonaire, waar het Stimuleringsfonds een VR-project heeft ondersteund vanuit de Open Oproep Research Act & Reflect.

Terramar museum, Bonaire
Bezoek aan de wijk Otrobanda met het team van Kaya Kaya, Curaçao
Stichting Rancho, Aruba
Farm to Crafts, Curaçao

ambitie
Het is vanuit het perspectief van het Stimuleringsfonds interessant om te zien hoe de jongste generatie makers zich op dit moment manifesteert en organiseert op de eilanden. De ambities en gedrevenheid van deze makers is groot, terwijl de omstandigheden door de schaal en het ontbreken van een sterk discours niet altijd makkelijk zijn. Het is de ambitie van het Stimuleringsfonds om de komende jaren in te zetten op een beter bereik van deze groep makers.

Foto's: Ka Yan Tang