Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023–2024 open: Hoe culturele instellingen ondersteunen na twee jaar covid-19?

Vandaag publiceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma voor de periode 2023-2024. Het aanvragen van een 2-jarig activiteitenprogramma voor 2023-2024 is uitsluitend mogelijk voor de zeven instellingen die ook in 2021–2022 2-jarig zijn ondersteund. De mogelijkheid voor het indienen van een 1-jarig activiteitenprogramma voor 2023 staat wel open voor alle partijen. Hiervoor wordt ook extra budget vrijgemaakt. Directeur-bestuurder Syb Groeneveld licht de werkwijze toe.

30 juni 2022

Tijdens werkbezoeken aan de 1-, 2- en 4-jarig door het fonds ondersteunde instellingen in de afgelopen twee maanden, hoorde ik hoe het na twee jaar pandemie met ze gaat en wat zij van het fonds verwachten. Deze gesprekken en het recente advies van de Raad voor Cultuur aan de staatssecretaris Gunay Uslu voor Cultuur: Verlenging geeft culturele instellingen de tijd voor herstel, hebben mij overtuigd dat een aangepaste regeling voor de 1- en 2-jarige activiteitenregeling van het Stimuleringsfonds voor de jaren 2023 en 2024, de beste keuze voor dit moment is. Voor deze aanpassing heb ik twee belangrijke redenen.

1. Gevolgen covid-19

Als gevolg van covid-19 en de daaropvolgende beperkende maatregelen hebben de zeven instellingen, die door het fonds sinds 2021 2-jarig zijn ondersteund, hun activiteitenprogramma voor een aanzienlijk deel niet kunnen uitvoeren. Programma’s die wel doorgingen zijn veelal in aangepaste vorm uitgevoerd en onderdelen zullen worden doorgeschoven naar 2023. Het is als gevolg daarvan niet goed mogelijk de geleverde prestaties over 2021 en 2022 te beoordelen. Daarom trek ik het coulancebeleid van OCW ten aanzien van de 4-jarig ondersteunde instellingen in de periode 21–24 door naar deze groep 2-jarig ondersteunde instellingen.

2. Rust in de sector

Staatssecretaris Gunay Uslu zal pas na de zomer reageren op het advies voor verlenging en aanpassing van het cultuurbestel. Op dit moment lijkt het echter een reële optie dat de samenstelling van de instellingen die gezamenlijk de BIS vormen na 2024, voor 2 of zelfs 4 jaar ongewijzigd blijft. Voor zowel de 1-jarig ondersteunde instellingen als de 2-jarig ondersteunde instellingen geldt echter dat 2022 hét jaar is om de publieksactiviteiten weer op te starten. Door de 2-jarige ronde uitsluitend open te stellen voor deze zeven instellingen creëren we rust en duidelijkheid voor die instellingen. Immers, de 2-jarig ondersteunde instellingen weten in een vroeg stadium waar zij aan toe zijn. Voor de overige instellingen is er natuurlijk wel de mogelijkheid tot een aanvraag voor een 1-jarig activiteitenprogramma voor 2023 en volgend jaar voor 2024. Ik zal voor deze ronde het maximaal aan te vragen jaarbedrag verhogen met 15% tot € 115.000. De bandbreedte van de subsidie voor een 1-jarig activiteitenprogramma is dan € 50.000 – € 115.000. Het totaal beschikbare budget voor de 1-jarigen (subsidieplafond) wordt verhoogd met € 250.000 tot € 1.750.000.

Samenvattend zijn dit de belangrijkste uitgangspunten voor de beperkte openstelling van de regeling voor 2-jarige ondersteuning:

  1. Alleen de zeven instellingen die in de periode 2021–2022 2-jarig door het Stimuleringsfonds worden ondersteund kunnen een 2-jarige aanvraag indienen voor 2023–2024;
  2. Deze instellingen schrijven een beknopt programmavoorstel waarbij specifiek wordt ingegaan op de implementatie van de Fair Practice Code, de Diversiteit en Inclusie code en de Governance Code Cultuur;
  3. De zeven instellingen kunnen een voorstel indienen voor maximaal hetzelfde budget als dat is aangevraagd voor de periode 2021–2022, plus de tussentijdse loon & prijsbijstelling;
  4. De beoordeling van de 2-jarige aanvragen gebeurt intern;
  5. De 1-jarige Regeling activiteitenprogramma staat op dezelfde wijze open als in 2021;
  6. Het beschikbare budget voor de 1-jarige programma’s wordt verhoogd met € 250.000 tot € 1.750.000.

Kijk hier voor de nieuwe, aangepaste regeling en de voorwaarden voor 1-jarige ondersteuning van een activiteitenprogramma.
De sluitingsdatum van de regeling is 28 september 2022.

Andere aanvraagmogelijkheden instellingen

Het Stimuleringsfonds biedt meer mogelijkheden voor ondersteuning van ontwerpplatforms en geeft dit najaar met twee open oproepen een impuls aan een steviger, meerstemmig ontwerpveld. Check daarom:

  • Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren; voor werkplaatsen, labs en andere alternatieve, informele platforms die praktische skills en ontwerpstrategieën bij jong talent stimuleren en hen in contact brengen met professionals uit het ontwerpveld. Deadline 1 september.
  • Open Oproep Research, Act & Reflect: gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Draag je van daaruit bij aan het ontwerpveld, of bevraag je juist de bestaande frames binnen het ontwerpveld? Deze oproep is in november te verwachten.

Beeld bovenaan: infrastructuur ontwerpsector 2022, culturele instellingen ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en BIS