Fresh perspectives – 10 projecten geselecteerd

In de achtste Open Oproep Fresh perspectives zijn tien projecten geselecteerd voor een ontwikkelbijdrage. De oproep was bedoeld voor cross-sectorale samenwerkingsprojecten die nieuwe perspectieven bieden op actuele crises. Denk aan de klimaatcrisis, discriminatie, migratie- en asielcrisis, sociale en kansenongelijkheid of de woningcrisis. Coördinator Sharvin Ramjan reflecteert op de eerste fase van de open oproep.

2 juli 2024

algemene indruk

De selectie bestaat uit overtuigend gemotiveerde samenwerkingen tussen partijen uit de creatieve industrie en uit het sociaal-maatschappelijke domein. Binnen de samenwerkingsprojecten wordt ontwerp ingezet als instrument om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op maatschappelijke opgaven. De onderwerpen variëren van digitale toegankelijkheid tot klimaat, en van kansenongelijkheid tot veiligheid van abortuszorg.

De selectiecommissie, die de ingezonden aanvragen beoordeelde, zag met name kansen in plannen die inzicht bieden in de samenhang tussen de sociale, culturele en economische kanten van een maatschappelijk vraagstuk. In deze voorgestelde projecten wordt helder een probleem geconstateerd en een scherpe visie op een oplossing geformuleerd. Naar verwachting van de commissie leiden de geselecteerde projecten tot resultaten waarmee mensen en organisaties uit verschillende domeinen hun voordeel kunnen doen.

Genomic Gastronomy – Food forest taste tests

Selectie

De volgende tien projecten zijn geselecteerd:

- Artificial Nouveau Studio – Screen-to-soundscape
- B9 – Aarde als binder
-
Hyper Epic – Coral AI
-
Ink. – LeerKracht
-
Julien Thomas en Ekaterina Volkova – Dramaturgies of witnessing
- Muzus – Lentekriebels
-
Genomic Gastronomy – Food forest taste tests
- Studio Wolfs – SneakerLab
-
Uitgeverij Spookstad – Counter-mapping trans-national abortion care
- Yin Aiwen – Survivalkits voor kunstenaarsgemeenschappen

Artificial Nouveau Studio – Screen-to-soundscape

beoordeling

De aanvragen zijn voorgelegd aan Paul Hekkert (hoogleraar vormtheorie aan de faculteit industrieel ontwerpen, TU Delft), Roos Groothuizen (multimedia ontwerper), Bernhard Lenger (social designer) en Barbara Vos (creatief leider van de Embassy of Food) en Hüsnü Yegenoglu (architect en docent TU Eindhoven). Zij beoordeelden de aanvragen op:

- De wijze waarop het gekozen vraagstuk, de probleemstelling of opgave wordt geadresseerd;
- De wijze waarop het project wordt gepositioneerd ten opzichte van bestaande kennis en ontwikkelingen;
- De motivatie en deskundigheid van de partner op het vraagstuk;
- De mate waarin de commissie verwacht dat het project gaat leiden tot een onderscheidend artistiek/cultureel product binnen de creatieve industrie

cijfers

Het beschikbare budget voor deze editie van Fresh perspectives is € 300.000, verdeeld over twee fasen. Binnen de eerste fase is er een budget van € 100.000 waarmee maximaal tien onderzoeks- en ontwikkelprojecten worden ondersteund. Het honoreringspercentage deze editie is 50%.

fasering

De oproep bestaat uit twee fasen. De voorstellen die in de eerste fase zijn geselecteerd, krijgen een ontwikkelbijdrage van € 10.000. De bijdrage kan worden ingezet voor de formalisering van de samenwerking(en), het uitwerken van een onderzoeksvraag en het uitvoeren van experimenten in aanloop naar de tweede fase. Ook werken de partijen samen aan de positionering van het gekozen vraagstuk. Voor de tweede fase is per project € 40.000 beschikbaar met een totaalbudget van € 200.000. In deze fase worden de onderzoeksvoorstellen uitgevoerd. Het project kan bijvoorbeeld bestaan uit een activatie, programmering, publicatie, interventie, dienst of product. Ook is deze fase bedoeld voor de verspreiding van het project en de impact binnen de creatieve industrie te versterken. Een toekenning voor fase 1 is geen garantie voor een toekenning voor fase 2.


Afbeelding boven: Studio Wolfs – SneakerLab