LeerKracht | Ink

Open Oproep Fresh perspectives 2024
Toegekend bedrag: € 10.000

Sociaal Design Bureau Ink onderzoekt samen met de gemeente Amsterdam hoe segregatie en kansenongelijkheid in het onderwijs kunnen worden verminderd. LeerKracht is een project waarmee ze de kansenongelijkheid en sociale uitdagingen in Amsterdam willen aanpakken. Ze zien daarbij een cruciale rol weggelegd voor leerkrachten. Het project is een onderzoek naar wat leerkrachten nodig hebben om effectief en inclusief onderwijs te kunnen bieden aan diverse klassen. In fase 1 wordt vooronderzoek gedaan om de probleemstelling en onderzoeksvragen aan te scherpen. In fase 2 wordt een oplossing ontwikkeld, waarbij wordt gekeken naar de behoeften van leerkrachten. Daarnaast worden verschillende interventies en programma’s ontwikkeld om de leerkrachten in hun kracht te zetten. Uiteindelijk wordt een getest en gevalideerd prototype gepresenteerd aan belangrijke stakeholders en het samenwerkingsverband onderwijs en aan de gemeente Amsterdam.

website