Counter-mapping trans-national abortion care | Uitgeverij Spookstad

Open Oproep Fresh perspectives 2024
Toegekend bedrag: € 10.000

Uitgeverij Spookstad werkt met verloskundige en universitair docent zorgethiek Rodante van der Waal aan een verdiepend onderzoek naar internationale abortuszorg. Ze willen de dominante machtsstructuren binnen de abortuszorg in kaart brengen en bevragen door middel van counter-mapping: een methode om alternatieve plekken, ontwikkelingen en ideeën inzichtelijk te maken via cartografie. Deze counter map zal toegankelijk worden gemaakt op een website, met als doel kennis te verspreiden en de banden tussen professionals die werken in de abortuszorg te versterken. Onderdeel van het project is een tweedaagse workshop in Amsterdam waarbij kennis wordt uitgewisseld om de counter map te finetunen. In de eerste fase wordt een basis gelegd voor het project; de tweede fase is gericht op het ontwikkelen van een uitgebreide publicatie. Met een abortusatlas willen de initiatiefnemers thema’s rondom reproductieve rechtvaardigheid en activisme aankaarten en de interesse wekken van een breed publiek. Het uiteindelijke doel is om een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling over autonomie en goed hulpverlenerschap binnen de abortuszorg.

website