Lentekriebels  | Muzus

Open Oproep Fresh perspectives 2024
Toegekend bedrag: € 10.000

Ontwerpstudio Muzus werkt met de Rutgers Stichting aan het in kaart brengen van de zorgen en behoeften van ouders rondom de Week van de lentekriebels. Dit jaarlijks terugkerende initiatief, waarin basisscholen extra aandacht besteden aan relationele en seksuele vorming, ligt onder vuur door desinformatie over de inhoud van de lessen. In verschillende fasen (verdiepen, verbeelden en vernieuwen) beogen de partners de onderzoeksvraag verder aan te scherpen, expertinterviews en context mapping te doen en de opgedane inzichten te analyseren en documenteren. In de tweede fase gaan ze aan de slag met het ontwikkelen van een hulpmiddel of interventie met als doel het ongemak van bezorgde ouders weg te nemen.

website