Aarde als binder | B9

Open Oproep Fresh perspectives 2024
Toegekend bedrag: € 10.000

Onder de naam Aarde als binder werkt B9 samen met Stadsgrond, Amr Alganad, Het lab Rotterdam, Stichting Mano en diverse experts om een groep statushouders te leren werken met ruwe aarde als bouwmateriaal. Met het project beogen de samenwerkende partijen zowel een nieuw perspectief te bieden op het duurzaamheidsvraagstuk van de bouw, als statushouders de kans te geven kennis te maken met de Nederlandse arbeidsmarkt.

website