Dramaturgies of witnessing | Julien Thomas en Ekaterina Volkova

Open Oproep Fresh perspectives 2024
Toegekend bedrag: € 10.000

Julien Thomas en Ekaterina Volkova doen onderzoek naar mondiale klimaatonderhandelingen vanuit een dramaturgisch perspectief. Ze baseren zich op bestaand onderzoek waarin het performatieve karakter van internationale vergaderingen over klimaatafspraken wordt belicht. Denk aan de (ongeschreven) regels, scripts en rollen die tijdens deze bijeenkomsten gelden en door alle aanwezigen worden uitgevoerd. In samenwerking met de Nederlandse delegatie van de klimaatafdeling van de VN (Engels: United Nations Framework Convention on Climate Change, afgekort UNFCCC) willen de ontwerpers de heersende ‘dramaturgie’ tijdens een klimaattop (her)ontwerpen. Het doel is om een alternatieve ruimte, nieuw proces en/of narratief te ontwikkelen om nieuwe, meer effectieve onderhandelingspraktijken mogelijk te maken.

website