Fresh perspectives – 10 projecten geselecteerd

In de zevende Open Oproep Fresh perspectives zijn tien projecten geselecteerd voor een ontwikkelbijdrage. De oproep is gericht op het ondersteunen van bijzondere samenwerkingen tussen makers en maatschappelijke organisaties om een nieuwe benadering te geven op actuele crisissen. Voorbeelden hiervan zijn de klimaatcrisis, de migratie- en asielcrisis, de woningcrisis of sociale en kansenongelijkheid. Coördinator Talentontwikkeling Sharvin Ramjan reflecteert op de open oproep.

21 december 2023

algemene indruk

Deze ronde bevat aanvragen van relevante opgaven en overtuigend gemotiveerde samenwerkingen uit de gehele breedte van de creatieve industrie. In de geselecteerde projecten wordt ontwerp ingezet om nieuwe zienswijze en denkrichtingen te ontwikkelen op een maatschappelijk vraagstuk. De vraagstukken verschillen van onderzoeken naar flexwoningen en de rol van provinciale overheden hierin tot het onderzoeken van seksueel plezier door vrouwen op latere leeftijd.

Rafaele Andrade – Dead zones

selectie

De volgende tien projecten zijn geselecteerd:
- Studio Nienke Helder – Pleasure never gets old - a participatory design approach to sexual science
-
Mirte van Duppen – Flexscapes
- Afdeling Buitengewone Zaken – NOMI
-
la-di-da design & architecture – De Houten Oplanger
-
Radical Data – The Museum of Stolen Artefacts
-
Rafaele Andrade – Dead zones
-
Studio Céline Hurka – Prison Diaries
-
AmperDesign – Where grass roots
-
Jarmal Martis – Kickstart voor een Nederlands dekoloniaal erfgoedcentrum
-
Circus Andersom – Boerderij van de toekomst van de boerderij

Jarmal Martis – Kickstart voor een Nederlands dekoloniaal erfgoedcentrum

beoordeling

De selectiecommissie, bestaande uit Paul Hekkert, Roos Groothuizen en Bernhard Lenger, beoordeelde deze ronde twintig aanvragen. Ze deden dat aan de hand van vier selectiecriteria:
- De maatschappelijke relevantie van het vraagstuk;
- De positionering ten opzichte van bestaande kennis en ontwikkelingen;
- De kwaliteit van het portfolio van de betrokken maker;
- De deskundigheid en motivatie van de partner op het vraagstuk.

cijfers

Het beschikbare budget binnen Fresh perspectives is € 300.000, verdeeld over twee fasen. Binnen de eerste fase is er een budget van € 100.000 waarmee maximaal tien onderzoeks- en ontwikkel projecten ondersteund worden. Het honoreringspercentage komt daarmee op 50%.

fasering

De oproep heeft twee fasen. De geselecteerde voorstellen krijgen nu binnen de eerste fase een bijdrage van € 10.000. Deze fase staat in het teken van de formalisering van de samenwerking(en), het uitwerken van een onderzoeksvraag en het uitvoeren van experimenten in aanloop naar fase twee. Ook werken de partijen samen aan de positionering van het gekozen vraagstuk. Aanbevelingen van de commissie moeten in dit plan zijn verwerkt. Voor de tweede fase is per project € 40.000 beschikbaar met een totaal beschikbaar budget van € 200.000. In deze fase worden de onderzoeksvoorstellen uitgevoerd. Het project kan bijvoorbeeld bestaan uit een activatie, programmering, publicatie, interventie, dienst of product. Ook is deze fase bedoeld voor de verspreiding van het project en de impact binnen de creatieve industrie te versterken. Een toekenning voor fase 1 is geen garantie voor een toekenning voor fase 2.


Afbeelding boven: AmperDesign – Where grass roots