NOMI | Afdeling Buitengewone Zaken

Open Oproep Fresh perspectives 2023
Toegekend bedrag: € 10.000

Voor het project NOMI werken Zoë Sluisdom en Janelle Aarts namens Afdeling Buitengewone Zaken (AB/Z) samen met sociaal onderzoeker Françoise Molenaar en ontwerpbureau Multitude. Het project richt zich op het perspectief van de vrouw* bij inwendige onderzoeken. Zo wordt er gesteld dat de medische wereld voornamelijk is ontworpen door mannen vanuit een mannelijk perspectief. Met NOMI beogen de partijen om een maatschappelijk dialoog te stimuleren over de tekortkomingen in de huidige vrouwenzorg. De onderzoeken van Molenaar worden door AB/Z omgezet naar concrete interventies. Samen met Molenaar gaat AB/Z onderzoeken hoe kwantitatieve data omgezet kan worden naar concrete interventies waarbij de ervaringen van respondenten tastbaar worden. Het ontwerpbureau Multitude kan dit vervolgens omzetten in de mobilisatie van vrouwenbewegingen en bewustwordingscampagnes. Het doel van de eerste fase is om te werken naar de ontwikkeling en uitrol van een grote campagne waarbij een burgerinitiatief wordt opgezet.

website