Boerderij van de toekomst van de boerderij | Circus Andersom

Open Oproep Fresh perspectives 2023
Toegekend bedrag: € 10.000

Tegen de achtergrond van de huidige stikstofcrisis, start Circus Andersom een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de toekomst van boerderijen in Nederland. Het initiatief is ontstaan vanuit het besef dat boerderijen meer zijn dan alleen stikstof producerende fabrieken en dat er ruimte is voor herstel en transitie in de landbouwsector. In dit ervaringsgerichte onderzoek werken boeren en ontwerpers samen aan nieuwe perspectieven op de landbouwtransitie en verkennen ze de toekomst van specifieke boerderijen. De ontwerpers verblijven hiervoor langere tijd op de boerderij. Ze werken mee, leren de boeren kennen en maken nieuw werk op basis van hun bevindingen. Met samenwerkingspartners Wij.Land en Boerderij De Ponderosa, beoogt het project de kloof tussen beleid en praktijk te verkleinen.

website