Kickstart voor een Nederlands dekoloniaal erfgoedcentrum | Jarmal Martis

Open Oproep Fresh perspectives 2023
Toegekend bedrag: € 10.000

Maker Jarmal Martis werkt voor het project Kickstart voor een Nederlands dekoloniaal erfgoedcentrum samen met transcultureel erfgoed- en archivaris specialist Brandy Sanmoeradi. In de eerste fase van het project doen Martis en Sanmouradi onderzoek naar de oprichting van een nieuwe erfgoedinstelling. Zij richten zich specifiek op Nederlanders met een migratieachtergrond wiens identiteit is gevormd door (voormalige) koloniën waaronder Suriname, Nederlandse Antillen en Indonesië. Martis en Sanmoeradi willen hiermee de doelgroep een platform bieden en hun perspectieven op een veilige en duurzame manier presenteren, delen en ontsluiten voor toekomstige generaties. In het onderzoek brengen zij in kaart welke diensten de erfgoedinstelling moet bieden, kijken ze naar verdienmodellen en verkennen ze wat er nodig is voor de oprichting van een instituut. Martis en Sanmouradi nemen ook mee wat de waarde is van een vaste locatie en hoe deze kan fungeren als presentatieplek.

website