Dead zones | Rafaele Andrade

Open Oproep Fresh perspectives 2023
Toegekend bedrag: € 10.000

Het project Dead Zones van beeldend kunstenaar Suzette Bousema en muzikant Rafaele Andrade richt zich op de kritieke kwestie van dode zones in kustgebieden. Door middel van een live muziekperformance onderzoeken ze de impact op het milieu van microalgenbloei die wordt aangewakkerd door landbouwmeststoffen, dierlijke mest en riooloverstorten. Hun doel is om het bewustzijn over de stikstof- en klimaatcrisis als gevolg van menselijke activiteiten te vergroten. Eerder ontwikkelden ze een 30 minuten durende performance in samenwerking met programmeur Aart Odding en violiste Coraline Groen. In de voorstelling nemen Bousema en Andrade hun publiek mee op een metaforische duiksessie in een van de Nederlandse dode zone gebieden, gelegen in het Veerse Meer, Zeeland. Het verhaal begint aan het oppervlakte van de oceaan en eindigt op de onheilspellende oceaanbodem, waarbij vragen worden opgeworpen over de invloed van de mensheid op het ecosysteem. Voor de toekomstige ontwikkeling zijn de makers van plan om de verbinding tussen de voorstelling en de lokale omgeving te verdiepen. Door het verhaal te verweven met specifieke locaties willen ze de abstracte milieukwesties tastbaarder en persoonlijker maken voor het publiek. Om bij te dragen aan de multidisciplinaire aanpak van het project zullen Bousema en Andrade samenwerken met productiehuis Silbersee en een netwerk van wetenschappers.

website