Where grass roots | AmperDesign

Open Oproep Fresh perspectives 2023
Toegekend bedrag: € 10.000

Where Grass Roots is een samenwerkingsproject tussen AmperDesign en Sinkit, gericht op het herstel van gedegradeerde en kwetsbare landschappen in het licht van klimaatverandering. De traditionele omgang met de agrarische en natuurlijke omgeving is nog onvoldoende aangepast aan de nieuwe klimaatrealiteit. De aanvragers focussen op het tegengaan van bodemdegradatie als gevolg van overbewerking, overbegrazing en ontbossing. Ze streven naar een circulaire keten, waarin hoog gras wordt geoogst en verwerkt tot een erosie-preventieproduct, dat vervolgens lokaal wordt gebruikt. Het product is een bundel gemaakt van gras en lokale vegetatie met rijpe zaden, die fungeert als een soort terrasstructuur op hellingen. Hierdoor wordt bodemerosie tegengegaan, en de bundel biedt een beschermde omgeving voor graszaden om te ontkiemen. Naast het bieden van praktische oplossingen voor landschapsherstel, willen de samenwerkingspartners met hun artistieke benadering de relatie tussen mens en natuur te bevorderen.

website