Architectuur – 17 projecten geselecteerd

In de vierde ronde Architectuur van 2021 zijn 17 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen werden gehonoreerd. Stafmedewerker Ibrahim Alaoui Chrifi reflecteert op de ronde.

13 januari 2022

algemene indruk
Binnen een groot deel van de ingediende voorstellen staan maatschappelijke thema's centraal en in steeds meer aanvragen wordt er gekeken naar een brede benadering van de inrichting van ons publieke domein. Zo zijn aanvragen gericht op het benutten van de openbare ruimte voor spel en beweging voor kinderen. Ook is er aandacht voor de behoeften van mensen met een beperking en de positie van verschillende typen migranten. Verder valt het op dat in enkele voorstellen via cross-overs met andere disciplines wordt gereflecteerd op actuele thema's in de architectuur en daarbuiten. Ten slotte is er ook in deze ronde de nodige aandacht voor energietransitie en circulariteit binnen de architectuur. Hierin is de ontwikkeling en toepassing van biobased bouwmaterialen goed vertegenwoordigd. De laatste paar rondes zien we vaker projecten terug die op dit onderwerp zijn gericht en wordt er op uiteenlopende manieren gezocht naar nieuwe methoden of toepassingen.

De volgende projecten geven een goed beeld van de breedte van de ondersteunde projecten:

De antichambre. Seksuele tussenruimte in de inclusieve stad – Tom Loois

Curator en conceptontwikkelaar Tom Loois en architect en stedenbouwkundige
Paul van den Bergh doen in het project De antichambre. Seksuele tussenruimte in de inclusieve stad onderzoek naar nieuwe binnenstedelijke seksplekken. Ze stellen vast dat raamprostitutie, seksshops en parenclubs als gevolg van repressief gemeentelijk beleid uit het straatbeeld verdwijnen. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor lichamelijk en dus ook seksueel welzijn. Binnen dit project worden in de regio Eindhoven typologieën van seksplekken in kaart gebracht. Ook worden gesprekken gevoerd met de uitbaters en gebruikers ervan en met experts op het gebied van seksualiteit en stedelijke ontwikkeling. De aanvragers zien de ‘antichambre’, een voor- of tussenruimte die toegang biedt tot seksplekken, als een mogelijke oplossing voor een inclusieve en pluriforme seksbeleving in de stad. Loois en Van den Bergh zullen de resultaten van hun startonderzoek bijeenbrengen in een online publicatie die zal fungeren als startpunt voor verder ontwerpend onderzoek.

SHELL_ter door Studio Sway

SHELL_ter – Studio Sway
Studio Sway van ontwerper Shaakira Assat wil in SHELL_ter onderzoek doen naar de mogelijkheden van eierschalen als bouwmateriaal. Tijdens de eerste covid-lockdown creëerde Assat in haar keuken een massief blok van ei-afval. In deze startfase gaat ze de materiële en culturele dimensies van dit materiaal verder onderzoeken. Daarbij probeert ze de productie van eierschaal te reproduceren in een laboratorium en stelt ze vragen over wat wij verstaan onder beschutting (shelter), in hoeverre onze huizen deel kunnen zijn van het natuurlijke ecosysteem en al dan niet moeten worden gebouwd om de tand des tijd te doorstaan. Assat krijgt daarbij ondersteuning van Bas Rodenburg, professor in dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht, van de duurzame kippenboederij Kipster en BlueCity Lab in Rotterdam.

Opening cities, Migrants in urban space. Amsterdam and Athens – Uitgeverij THOTH

Uitgeverij THOTH gaat de publicatie Opening cities, Migrants in urban space. Amsterdam and Athens van stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker Lena Knappers ontwikkelen en uitgeven. Knappers stelt dat steden de huisvesting van migranten te zeer beschouwen als tijdelijk problematiek, waardoor nieuwkomers worden uitgesloten van deelname in de maatschappij. De publicatie zal focussen op de absorptiecapaciteit van Europese steden om nieuwkomers te huisvesten: hoe kan de stad zich voorbereiden op demografische fluctuaties en hoe blijft ze toegankelijk voor verschillende groepen mensen? Knappers deed onderzoek in Amsterdam en Athene. In de publicatie zal ze op basis van deze studies gidsprincipes voor eenn alternatieve benadering van migratie presenteren om stedenbouwers en beleidsmakers te inspireren. Voor de totstandkoming van deze publicatie wordt onder andere samengewerkt met Eva Papatzani (National Technical University of Athens), non profit-organisaties KHORA en the Sunday School for Migrants en architectuurhistoricus Annuska Pronkhorst. Oud-rijksbouwmeester Floris Alkemade schrijft het voorwoord.

Heilige Huisjes. Onorthodoxe oplossingen voor de wooncrisis – Stichting CASA

CASA in Arnhem wil onder de titel Heilige Huisjes. Onorthodoxe oplossingen voor
de wooncrisis
een publiek programma met tien meet-ups ontwikkelen. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we de huidige woonopgave vormgeven? Enerzijds zal de actuele woningnood volgens de aanvrager voor een grotere tweedeling in de samenleving zorgen, een probleem dat in Arnhem al actueel is en urgenter zal worden. Anderzijds verwacht ze als gevolg van klimaatverandering een groeiende bevolking in Oost-Nederland. Rond de serie van fysieke bijeenkomsten organiseert CASA een radioprogramma voor een breed publiek en doet ze tussentijds verslag via online artikelen. Ter afsluiting van iedere bijeenkomst zal een schrijver, dichter of performer een column voordragen. In elke editie zal een heilig huisje onderwerp van gesprek zijn, zoals bouwen in het groen en hoogbouw in de stad. De betrokken sprekers zijn onder meer rijksbouwmeester Francesco Veenstra en architect Nathalie de Vries van MVRDV. In de laatste bijeenkomst van de reeks overhandigt CASA haar Tien Geboden voor de wooncrisis aan burgemeester Ahmed Marcouch.

Klik hier voor alle in 2022 geselecteerde projecten in Architectuur.

cijfers
Van de 27 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 17 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 63 procent. De sluitingsdatum van de eerste ronde van 2022 is 26 januari.