Lancering Open Oproep Bouwen vanuit de bodem

Op woensdag 18 mei 2022 lanceert het Stimuleringsfonds tijdens de NOVI-conferentie 2022 de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem. De nieuwe oproep maakt onderdeel uit van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp en centraal staat een integrale en inclusieve aanpak van verstedelijking waarbij het ondergrondse water- en bodemsysteem een productieve relatie aangaat met de bovengrondse stedelijke systemen.

De workshop biedt een aantal kritische inleidingen die het vraagstuk inkaderen. Hierop volgt het gesprek over hoe we met ontwerp strategieën en ruimtelijke concepten kunnen ontwikkelen die sturen op samenhang en kwaliteit.

14.30 uur: Welkom en introductie op de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem (Chris van Langen, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
14.40 uur:
Pitch over Bouwen vanuit de bodem I (Esther Bergstra, Bosch Slabbers)
14.50 uur:
Pitch over Bouwen vanuit de bodem II (Jana Crepon, Inside Outside)
15.00 uur:
Gesprek tussen Esther Bergstra, Jana Crepon en de zaal over Bouwen vanuit de bodem o.l.v. Chris van Langen
15.20 uur:
Afsluiting en lancering Open Oproep Bouwen vanuit de bodem door Chris van Langen

Meer informatie over het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp of de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem? Stuur ons een mail via actieprogramma@stimuleringsfonds.nl. Aanmelden voor het evenement kan via de website van de NOVI-conferentie.