Woondebat: Bouwen met een langdurig perspectief

Meedenken over hoe we écht langdurige relaties met het landschap en onze – zowel menselijke als niet-menselijke – buren op kunnen bouwen? Zet dan donderdagavond 8 februari 2024 in je agenda voor het woondebat Bouwen met een langdurig perspectief. Het tweede event uit de debatserie Anders werken aan wonen, georganiseerd door Amateur Cities, vindt plaats in Waag Futurelab in Amsterdam.

datum: 8 februari 2024
tijd
: 19:30, borrel na afloop
locatie
: Waag Futurelab, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
toegang
: Entree is gratis, tickets zijn te reserveren via Amateur Cities

Tijdens Bouwen met een langdurig perspectief lichten we onderwerpen uit die voortkomen uit de projecten Commons in Noord van Metabolic, In plak ûnder de sinne van Polyfern, Drijvend Bouwen van PosadMaxwan en Woonlandschappen van Studio Marco Vermeulen. Daarbij staat de spanning tussen het korte-termijn perspectief - het halen van de woningbouwdoelen - en het lange-termijn perspectief - de klimaatcrisis - centraal. In het gesprek willen we bevragen wat het betekent om langdurige relaties met het landschap en onze menselijke én niet-menselijke buren op te bouwen. Hoe kunnen we niet alleen de behoeftes van mensen maar ook die van anders-dan-mensen'zoals de bodem, planten, dieren en microben, een centrale plek geven bij onze aanpak van de woonopgave?

In het debat leggen we aan de hand van drie stedelijke experimenten de bekende, normatieve en conventionele denkbeelden over onze woonomgeving onder de loep. De drie voorbeelden van Joyce van den Berg, Marjolein Smeele en Debra Solomon zijn voorbeeldstellend als het gaat om gelijkwaardige en niet-uitbuitende vormen van wonen en samenleven. In hun praktijk ligt de prioriteit op de zorg voor het ecosysteem als geheel, en op het creëren van regeneratieve en ecologisch rechtvaardige woonomgevingen. Tijdens het programma voeren we een gesprek over andere ontwerpwaarden, waarmee we de huidige dynamiek kunnen transformeren, om zo een thuis te kunnen bieden aan alle soorten van leven.

debatreeks

Het debat is onderdeel van een serie publieke gesprekken die Amateur Cities tot en met maart 2024 organiseert. Binnen het programma Anders werken aan wonen, onderdeel van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, worden vijftien projecten ontwikkeld, waarin wordt onderzocht hoe de Nederlandse woonopgave duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften kan worden aangepakt. In drie evenementen haken we hierop aan en reflecteren we op de vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen die deze projecten in een bredere context kunnen tonen.

over Amateur Cities

Amateur Cities is een multidisciplinair onderzoeks- en publicatieplatform met als doel om stedelijke kwesties bespreekbaar en toegankelijk te maken. Wij streven ernaar om het onderzoek naar urgente vraagstukken te activeren en daaraan verbonden ideeën middels online en offline publicaties, culturele programma’s of tentoonstellingen publiek te maken. Daarmee willen wij de verbeeldingskracht van het publiek binnen en buiten het vakgebied vergroten.