Innovationlabs presents The Living Archive

In het Klokgebouw in Eindhoven, het hart van de Dutch Design Week 2023, is van zaterdag 21 oktober tot en met zondag 29 oktober Innovationlabs #1: The Living Archive te zien. De expositie toont de oogst van de eerste editie van Innovatielabs, een gezamenlijk programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens de zes rijkscultuurfondsen, en CLICKNL waarin innovatieve ideeën voor de culturele en creatieve sector worden onderzocht, getest en verbeterd. Onderdeel van de expositie is een Open Lab, waar je demonstraties kunt zien van nieuwe technologieën, podcastopnames kunt bijwonen, in gesprek kunt gaan met makers en nog veel meer.

De expositie laat je kennismaken met de zestien door Innovatielabs #1 ondersteunde projecten: van een multidisciplinair platform dat kennis over duurzame materialen promoot en verspreidt, tot een ontwikkelprogramma gericht op makers die willen experimenteren met mixed reality-theatertechnieken. Aanvullend worden de bevindingen gepresenteerd van het team van onderzoekers dat de afgelopen maanden de projecten op de voet heeft gevolgd. Zij delen hun belangrijkste inzichten aan de hand van vier thema’s: businessmodellen, samenwerken, publieksparticipatie en de rol van de maker. Samen vormen de projecten en de onderzoeksresultaten een bron van praktische kennis en ervaring over de inzet van innovatieprojecten bij actuele opgaven in de culturele en creatieve sector.

Eva Roolker, projectleider Innovatielabs: ‘Innovationlabs #1: The Living Archive markeert het einde van de eerste editie van Innovatielabs, maar ook een nieuw begin. Tijdens de Dutch Design Week worden de binnen het programma opgedane kennis en inzichten verder gedeeld, maar ook verdiept in uitwisseling met het grote publiek en geïnteresseerde professionals. Iedereen is uitgenodigd om bij te dragen aan het levende archief vol informatie voor de toekomstige sector.’

Een deel van de ruimte is ingericht als open lab, waar bezoekers de toegepaste innovaties kunnen testen of helpen te valideren. Schuif aan bij een waarzegger die je financiële toekomst voorspelt, kom kijken naar demonstraties van muziekartiesten, leer meer over inclusiviteit in de kunstsector of maak kennis met innovatieve technologieën als augmented reality en immersive design. Met de lessons learned die de initiatiefnemers van de projecten je meegeven, kun je ook je voordeel doen voor je eigen praktijk.

De inrichting van de expositie is verzorgd door Fillip Studios. Studio de Ronners tekende voor het grafische ontwerp.

over Innovatielabs

De expositie maakt deel uit van Innovatielabs, een programma dat financiering biedt voor innovatie via projecten die een bijdrage leveren aan een duurzaam herstel van de sector. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, namens alle rijkscultuurfondsen, en CLICKNL voeren het programma uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De zestien projecten vormen de oogst van de eerste editie, die in 2021 is gestart met een open call en nu wordt afgesloten met een expositie en een serie kennisdelingssessies tijdens de Dutch Design Week. Het programma wordt gefinancierd uit het herstelplan voor de cultuursector. Meer informatie vind je op de website van Innovatielabs.