toegankelijkheid

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie. Een website die voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen zal in belangrijke mate bijdragen aan een grotere toegankelijkheid voor aanvragers en andere gebruikers en drempels wegnemen.

Toegankelijkheidsverklaring website
Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Het Stimuleringsfonds heeft de eerste maatregelen genomen om te voldoen aan het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid:

Het toegankelijkheidslabel van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Bekijk hier de toegankelijkheidsverklaring het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Deze verklaring is van toepassing op het hoofddomein:
www.stimuleringsfonds.nl

En onderdelen van de website die op een ander domein staan:
www.aanvragen.stimuleringsfonds.nl
www.talent.stimuleringsfonds.nl

Mocht informatie op de website niet toegankelijk blijken te zijn dan kun je contact met ons opnemen of telefonisch 010 436 16 00.