Open Oproep Salone del Mobile 2023

Voor ontwerpers, makers en ontwerpbureaus die hun werk internationaal willen presenteren op de Salone del Mobile 2023.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 5.000 / € 10.000

max aanvraagbedrag

€ 60.000

budget

Belangrijke info

wat is de achtergrond van deze open oproep?

De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele professionals uit de internationale designwereld, op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Het Stimuleringsfonds wil met deze open oproep het voorbeeldstellend talent van de Nederlandse ontwerpsector in Milaan presenteren en de zichtbaarheid van de Nederlandse creatieve industrie internationaal vergroten. Daarnaast heeft de ondersteuning als doel om opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen en om duurzame internationale relaties op te bouwen en te onderhouden.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor professionele ontwerpers, makers en ontwerpbureaus werkzaam op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze open oproep staat open voor voorstellen voor presentaties van onder meer onderzoeksresultaten, objecten, installaties of workshops. Het soort presentatie is niet vastomlijnd.

Er kan geen subsidie worden aangevraagd:
- voor presentaties tijdens de Salone del Mobile 2023 die als onderdeel van een project dat al zijn ondersteund via het Stimuleringsfonds;
- door aanvragers die gedurende de looptijd van de Salone del Mobile 2023 ondersteuning ontvangen voor het uitvoeren van hun ontwikkelplan vanuit de Regeling Talentontwikkeling Creatieve Industrie.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Salone del Mobile 2023
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Salone del Mobile 2023. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, ontwerpopgaven, fasering, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Salone del Mobile 2023 en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- artistiek-inhoudelijke waarde van de presentatie
- plan en motivatie
- relevantie van de presentatie voor de praktijk van de aanvrager en de Nederlandse creatieve industrie

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Salone del Mobile 2023. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Roxanne Minten en Roxanne da Graça via internationalisering@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.