Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping

Voor professionals op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur die met een onderscheidende strategie tot een toekomstbestendige eigen praktijk willen komen.

gesloten

sluitingsdatum

€ 7.500

max aanvraagbedrag

€ 300.000

budget

Belangrijke info

wat is de achtergrond van deze open oproep?

Door de covid-19-crisis is de urgentie om te reflecteren, te professionaliseren en strategisch over de toekomst na te denken sterk toegenomen. Meer dan ooit hebben we ervaren dat lopende opdrachten zomaar stil kunnen vallen, en dat nieuwe opdrachten verwerven een stuk uitdagender is geworden door het wegvallen van informele ontmoetingen. Hoe kun je komen tot nieuwe en onderscheidende vormen van acquisitie? Hoe zorg je ervoor dat je zichtbaar blijft voor anderen? En op welke manier kun je je praktijk het beste vernieuwen? Deze open oproep geeft ontwerpers en makers ruimte om vragen als deze te onderzoeken.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep is bedoeld voor makers en ontwerpers met een eigen praktijk binnen het vakgebied digitale cultuur, vormgeving of architectuur en de cross-overs daartussen. Denk aan tuin- en landschapsarchitecten, grafisch ontwerpers, game developers, stedenbouwers, productontwerpers, social designers, interieurarchitecten, modeontwerpers, collectieven, digitale makers, beschouwers en storytellers of makers uit een van de vele andere subdisciplines.

Aanvragers moeten gevestigd zijn in Nederland en minimaal drie jaar een eigen praktijk voeren.

Voor het project moet een samenwerking worden aangegaan met ten minste twee partners of moet kennis worden ingewonnen bij ten minste twee externe partijen.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Deze open oproep biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen op het gebied van professionalisering, reflectie en praktijkverdieping. Het is van belang dat voorstellen met name inzicht geven in een (toekomst)visie en probleemstelling, en een plan van aanpak voor langetermijnontwikkeling uiteenzetten.

Met de bijdrage kunnen kosten worden vergoed die ondersteunend zijn aan het gestelde doel binnen de open oproep, zoals gewerkte (eigen) uren, reiskosten, het inhuren van specifieke kennis en/of materiaalkosten.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping #9 (in post-covid-tijd). Hierin staan de aanleiding en doelstelling, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping #9 (in post-covid-19-tijd) en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- reflectie op de ontwikkeling van de eigen praktijk en meerwaarde van dit project voor een meer toekomstbestendige praktijk
- kwaliteit van het plan van aanpak
- artistieke kwaliteit van het portfolio
- kwaliteit van de bijdragen van betrokken partners/adviseurs

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping #9 (in post-covid-19-tijd). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een goede aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Dewi Kruijk of Carlijn Limburg. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Voor deze open oproep kan geen concept van het voorstel aan het fonds worden voorgelegd. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.