Professionalisering en praktijkverdieping – 34 projecten geselecteerd

In de tiende editie van de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping zijn 34 projecten geselecteerd. Een reflectie op de selectie.

algemene indruk
Met de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie makers de mogelijkheid een onderscheidende strategie te ontwikkelen voor een toekomstbestendige ontwerppraktijk. De open oproep was gericht op zowel beginnende als ervaren makers met een eigen praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen.

De aanvragers van de geselecteerde voorstellen bevinden zich in uiteenlopende disciplines en verschillende fasen van ontwikkeling. Allemaal nemen ze een bijzondere positie in binnen de creatieve industrie. Het zijn ontwerpstudio’s die consequent hebben gewerkt aan kwalitatieve projecten en ze zijn daarmee aantoonbaar van betekenis voor de ontwikkeling van het veld. Ze weten hun toekomstvisies goed inhoudelijk te motiveren en de beoogde strategieën zijn een logische vervolgstap in hun verdere ontwikkeling.

Veel aanvragers zijn in hun voorstellen eerlijk en open, en brengen urgente en relevante vraagstukken naar voren over creatieve zelfstandigheid en innovatie. Ze zijn transparant over hun uitdagingen en obstakels en weten dit goed te vertalen naar kansen en oplossingen. Ook zijn ze duidelijk over de rol die gekozen adviseurs hierin kunnen spelen. De voorgestelde professionaliseringsstrategieën zijn helder en gericht op de toekomst. Het nemen van de regie over de eigen praktijk en gericht zijn op het uitbouwen van een zakelijke structuur, die de artistieke ontwikkeling ondersteunt staat in de geselecteerde voorstellen centraal.

selectie
De volgende 34 aanvragen zijn geselecteerd:

FROLIC Studio

beoordeling
De aanvragen zijn beoordeeld door Cye Wong-Loi-Sing (digitale cultuur), Frank Verkade (vormgeving) en Lada Hršak (architectuur). Om tot een selectie te komen, hebben de adviseurs beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn in doel en opzet en in welke mate zij aansluiten op het thema van deze oproep en de Regeling Open Oproep. De volgende criteria zijn daarbij gehanteerd:
- De scherpte van de reflectie op de ontwikkeling van de eigen praktijk tot nu toe en hoe deze stap van meerwaarde kan zijn voor een meer toekomstbestendige praktijk;
- De kwaliteit van het plan van aanpak in relatie tot het beoogde resultaat;
- De artistieke kwaliteit van het portfolio;
- De kwaliteit van de bijdrage van de betrokken partners/adviseurs.

Sharon Vos Visuele Communicatie

cijfers
Met de 59 in behandeling genomen aanvragen is deze ronde qua omvang aanzienlijk groter dan de vorige editie, waarin 37 aanvragen in behandeling werden genomen. Uit de 59 beoordeelde aanvragen zijn 34 voorstellen geselecteerd, waardoor het toekenningspercentage op 57% uitkomt. De geselecteerde projecten zijn als volgt over de disciplines verdeeld: vormgeving 15, architectuur 9, digitale cultuur 6 en interdisciplinair 4. Voor de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping was een budget van € 250.000 beschikbaar. De maximumbijdrage per voorstel bedroeg € 7.500.

Houd de website, nieuwsbrief of social mediakanalen van het Stimuleringsfonds in de gaten om op de hoogte te blijven van een eventueel vervolg van deze open oproep.